Přispějte pomocí dms

Zasláním sms ve tvaru DMS HELPPES na číslo 87 777 přispějete naší organizaci na výcvik psů pro postižené klienty. Cena DMS je 30 Kč, Helppes dostane 28,50 Kč.

CHCI VĚDĚT VÍCE

Jak nám můžete pomoct?

Pomůžete nám pomáhat? Chcete se stát mamkou, taťkou, kamarádem asistenčního psa?

CHCI VĚDĚT VÍCE

Jak získat psího pomocníka?

Rozhodli jste se pro pořízení asistenčního, vodícího, signálního či terapeutického psa? Jak na to? První krok musíte udělat Vy, abychom se o Vašem přání dozvěděli.

CHCI VĚDĚT VÍCE

Ukázky výcviku a dovedností psích pomocníků, besedy, přednášky a semináře

Přesto, že hlavní prioritou Helppes je výcvik psů pro osoby se zdravotním postižením, klade od počátku Helppes velký důraz na osvětovou a vzdělávací činnost.

Tuto činnost lze rozdělit do několika vzdělávacích oblastí:

-    ukázky výcviku a dovedností psích pomocníků – asistenční, vodící, signální psi a canisterapie
-    jak tito psi pomáhají a jak se k nim chovat, využití psů v canisterapii
-    přednášky a besedy o přístupu k osobám s postižením – jak se k nim chovat, jak jim nabídnout a praktikovat pomoc
-    soužití se psy – jak se chovat a přistupovat ke psům obecně, prevence pokousání a úrazů způsobených psy (vhodné zejm. pro děti)
-    vzdělávací programy s tématickým zaměřením 

Vzdělávací programy jsou vždy uzpůsobeny dle okruhu posluchačů

Vzdělávací programy, ukázky výcviku psů, besedy a přednáškovou činnost lze objednat a dohodnout u asistentky ředitelky, paní Natálie Novákové, tel.: 739 074 968, e-mail: natalie@helppes.cz nebo na e-mailu: info@helppes.cz

Veškeré vzdělávací a osvětové programy, prosíme, objednávejte s dostatečným časovým předstihem – děkujeme za pochopení