Přispějte pomocí dms

Zasláním sms ve tvaru DMS HELPPES na číslo 87 777 přispějete naší organizaci na výcvik psů pro postižené klienty. Cena DMS je 30 Kč, Helppes dostane 28,50 Kč.

CHCI VĚDĚT VÍCE

Jak nám můžete pomoct?

Pomůžete nám pomáhat? Chcete se stát mamkou, taťkou, kamarádem asistenčního psa?

CHCI VĚDĚT VÍCE

Jak získat psího pomocníka?

Rozhodli jste se pro pořízení asistenčního, vodícího, signálního či terapeutického psa? Jak na to? První krok musíte udělat Vy, abychom se o Vašem přání dozvěděli.

CHCI VĚDĚT VÍCE

Aktivity Helppes

Z mnoha aktivit organizace zde uvádíme ty nejpodstatnější:

Rekondičně integrační pobyty pro klienty

Helppes pořádá každoročně rekondičně integrační pobyty pod vedením zkušených pracovníků a spolupracovníků organizace – pracovníků v sociálních službách, zdravotnických pracovníků, psychologa, trenérů psů ad.

Cílem tohoto projektu je zlepšení možností, vedoucích ke zvýšení nezávislosti, soběstačnosti a samostatnosti osob s nejrůznějšími druhy zdravotního postižení. Krom zlepšování ve využívání kompenzačních pomůcek – psích pomocníků a vzájemné podpory v nejrůznějších oblastech života, je přínosem zejména sbližování klientů a možnost pochopení postižení a problému vlastního i poznávání kladů a záporů jiného typu postižení, předávání informací a zkušeností v používání psích pomocníků.

Program rekondičně integračních pobytů je rozdělen do několika hlavních aktivit:

–  vzdělávací aktivity – přednášky sociálního pracovníka, psychologa, veterináře, metodiků výcviku apod.
–  pracovní aktivity zaměřené na zlepšování soužití, kontaktu a vztahu postiženého se psem a pracovních výkonů psa ve prospěch postižených majitelů – protrénovávání dovedností a poslušnosti psích pomocníků pod vedením zkušených trenérů
–  pracovní aktivity zaměřené zejména ve prospěch rozvoje jemné i hrubé motoriky klientů – keramika, ubrousková technika, drátování, pletení z proutí, navlékání korálků, kondiční cvičení, šití a příprava masek pro každoroční karneval apod.
–  sportovní aktivity – para sporty se psy, plavání, míčové hry, soutěže, hipoterapie apod.
–  volnočasové aktivity – poznávací výlety, společenské hry, relaxační cvičení se psy apod.

Výhodou tohoto projektu je jeho naprostá ojedinělost – Helppes, jako jediná organizace tohoto druhu, pořádá tyto pobyty společné pro všechny klienty. Setkávají se zde klienti bez ohledu na typ jejich postižení a bez rozdílu jejich věku – od klientů dětských po klienty v důchodovém věku. Klienti tak mají možnost poznat navzájem zblízka jiné typy postižení,  což zvyšuje jejich sebevědomí a zároveň také vede k poznání sebe sama.

Dopad projektu je již osvědčený – zlepšení možností sebeobsluhy, zvýšení sebevědomí, sebepoznání – týdenní soužití lidí s nejrůznějšími typy handicapu přináší možnost výměny zkušeností mezi samotnými klienty i jejich rodinnými příslušníky navzájem, psychické uvolnění, navázání nových vztahů a přátelství. Většina klientů čerpá a těší se na další ročník rekondičního pobytu po celý rok.

Jak to na rekondičně integračních pobytech probíhá, se můžete podívat v naší Galerii (fota a videa).

Vzdělávací programy a ukázky výcviku

- pro laickou i odbornou veřejnost

Helppes klade od počátku své činnosti velký důraz na osvětovou činnost, která přispívá ke zlepšení integrace lidí s nejrůznějšími typy postižení a přibližuje práci a význam psích pomocníků.

V rámci vzdělávacích programů je jejich účastníkům přibližován život lidí s postižením i psích pomocníků.

Helppes se každoročně zúčastní a pořádá mnoho osvětových a přednáškových akcí, besed a prezentací s ukázkami dovedností psích pomocníků.
Kde všude se s námi můžete aktuálně setkat a shlédnout ukázky dovedností psích pomocníků v našem Kalendáři akcí, videozáznamy z některých ukázkových akcí naleznete zde.

Helppes již také pomohl mnoha studentům a umožnil jim získání odborné praxe a poskytl oponentury i odborné poradenství a pomoc při vypracování jejich seminárních, bakalářských či diplomových prací, zejm. se zaměřením na psa, jako pomocníka člověka.

- pro děti a mládež

Ukázky výcviku a dovedností čtyřnohých pomocníků jsou vhodné a jsou koncipovány pro děti od předškolního věku, přes žáky základních škol a učilišť, studenty středních škol, vyšších odborných škol až po studenty škol vysokých.

Ukázky výcviku a dovedností psích pomocníků jsou přizpůsobeny délkou a náplní věku dětí či zaměření jejich studia.

Předškolní děti a děti na prvním stupni ZŠ jsou do besed zapojovány formou hry, na konci besedy se vždy mohou s našimi psími studenty pomazlit a pohrát si s nimi.

Předškolním dětem a dětem na prvním stupni ZŠ je možné také přiblížení práce psích pomocníků pro ně velmi dobře pochopitelnou a srozumitelnou formou hraných pohádek a příběhů pohádkových postaviček, kde psi jsou v hlavních rolích.

U dětí s postižením je možné vyzkoušení, předvedení a seznámení s canisterapeutickými metodami.

Ukázková činnost, přednášky a besedy jsou rozděleny do těchto hlavních témat:

-    ukázky výcviku a dovedností psích pomocníků – asistenční, vodící, signální psi a canisterapie
-    jak a v čem může a dokáže speciálně vycvičený pes pomáhat lidem s nejrůznějšími typy postižení a jak se ke čtyřnohým pomocníkům chovat
-    jak se chovat a přistupovat k lidem s postižením, jak nabídnout a praktikovat pomoc
-    soužití se psy – jak se chovat a přistupovat ke psům obecně, prevence pokousání a úrazů, způsobených psy
-    ukázky sportovní kynologie

Přednášky a besedy je možné rovněž provádět v anglickém jazyce.

Lze dohodnout a objednat také odborně zaměřené přednášky a besedy pro pracovníky školských zařízení.

Ukázky dovedností psích pomocníků, besedy a přednášky pro předškolní a školní zařízení, pro zájmová sdružení a mimoškolní aktivity lze objednat a dohodnout u asistentky ředitelky, paní Natálie Novákové, tel.: 739 074 968, e-mail: natalie@helppes.cz

Ukázky dovedností psích pomocníků, přednášky a besedy, prosíme, objednávejte s dostatečným časovým předstihem – děkujeme za pochopení.

Vzdělávání zaměstnanců a spolupracovníků Helppes

Pracovníci, spolupracovníci i dobrovolní spolupracovníci Helppes si stále a pravidelně zvyšují svou kvalifikaci a vzdělání, a to jak v oblasti poskytování sociálních služeb, v péči, odborném přístupu a práce s klienty, tak i v přípravě a metodických postupech ve výcviku psů. Zúčastňují se seminářů, rekvalifikačních kurzů, konferencí, školení, workshopů apod. na národním i mezinárodním poli.

Akce pořádané ve výcvikovém areálu Helppes

Helppes pořádá každý rok několik zajímavých akcí pro nejširší veřejnost, které mají za cíl především seznámení veřejnosti s problematikou osob se zdravotním postižením a jejich čtyřnohých pomocníků.

Nejprestižnější a největší akcí je každoroční veřejná slavnostní promoce psích studentů daného ročníku s názvem Super den. Tento den se stává opravdovým super dnem pro mnoho klientů, protože zde přebírají svého nového psího pomocníka z rukou patronů – významných a populárních osobnosti ze světa showbyznysu a veřejného života a jejich nový psí pomocník zde získává certifikát a stává se tak „právoplatným“ čtyřnohým pomocníkem.

Každoročně pořádá Helppes ve spolupráci s Klubem speciálního výcviku Českého kynologického svazu Mistrovství ČR ve výkonu asistenčních psů a Mistrovství ČR ve vodících psů. Mistrovství ČR ve výkonu asistenčních psů je jedinou soutěží tohoto druhu na světě. Obě soutěže jsou jedinými soutěžemi tohoto typu v ČR, které jsou posuzovány národními i mezinárodními, zcela nezávislými odborníky – rozhodčími, proškolenými  na problematiku osob s postižením a jejich čtyřnohých pomocníků. Soutěží se mohou zúčastnit majitelé asistenčních a vodících psů z celé ČR, bez ohledu na to, ze kterého výcvikového subjektu svého psa mají.  

Závěr roku patří každoročně Mikulášské pro všechny hodné (i zlobivé) pejsky. Jedná se o integrační, zábavnou, soutěžní akci, společnou pro zdravé i handicapované, malé i velké, majitele psů, kde se může zapojit celá rodina. Po „klasické“ nadílce, kterou provádí Mikuláš a anděl, samozřejmě vždy za přítomnosti čerta, probíhají netradiční soutěže i soutěž v Agility, kde mohou soutěžit začátečníci společně s pokročilými. Smazává se zde rozdíl mezi zdravými majiteli psů a těmi s handicapy – některé ze soutěžních úkolů se provádí naslepo – s klapkami na očích nebo z invalidního vozíčku.

Aktuální informace o těchto a dalších akcích naleznete v Kalendáři akcí či Aktualitách, fotografie a videozáznamy z akcí naleznete v naší Galerii.

Kurzy pro veřejnost – společenská výchova psů

Pouze dobře vychovaný pes dokáže být příjemným společníkem, který neohrožuje svým chováním sám sebe ani své okolí. U majitelů psů, žijících v hlavním městě, je dobře zvládnutý pes přímo nutností, protože nebezpečí na oba „číhá“ v městském provozu téměř  všude. Pouze majitel, který se naučí svému psu porozumět, ho dokáže dobře vychovat.

Od zahájení provozu výcvikového areálu do konce roku 2016 kurzy úspěšně absolvovalo již téměř 1500 majitelů psů nejrůznějších plemen, pohlaví a věku.

Výcvik probíhá pod vedením zkušených instruktorů a pod garancí nositelky Zlatého odznaku Vzorný výcvikář 1. stupně, Zuzany Daušové.

V těchto kurzech se nejen naučíte lépe porozumět svému psu, naučíte ho slušnému vychování, socializaci mezi ostatními psy a dobré ovladatelnosti, ale zároveň přispějete na dobrou věc – výtěžek těchto kurzů je určen ve prospěch osob se zdravotním postižením – žadatelů o asistenční a signální, státem nedotované psy – projekt Pomoc přichází na čtyřech tlapkách.

Podrobné informace o kurzech společenské výchovy psů a kontakty na instruktory naleznete zde.

Bulletin

Od září 2005 vydává Helppes čtvrtletník – bulletin “Helppsík”  , který přináší čtenářům z řad klientů, příznivců i nejširší veřejnosti novinky, zajímavosti i příběhy majitelů psích pomocníků. Odbornou redaktorkou Helppsíku je spolumajitelka vydavatelství Canistr, Zuzana Trankovská ml.

Helppsík vychází na našem webu i v tištěné podobě.

Všechna dosud vydaná čísla, včetně verzí pro zrakově postižené v textové podobě, naleznete zde.

Spolupráce

Helppes spolupracuje s odbornými národními i mezinárodními organizacemi. Je akreditovaným členem mezinárodních organizací Assistance Dogs Europe (ADEu), Assistance Dogs International (ADI), je členem s udělenou Značkou spolehlivosti Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO)

Helppes spolupracuje také s mnoha nezikovými a odbornými organizacemi se zaměřením na pomoc lidem s postižením, státními institucemi, městskými částmi, médii a mnoha dalšími partnery.

V oblasti výživy našich psích studentů spolupracujeme s českým výrobcem krmiv, firmou Brit, v oblasti zdravotní péče o naše psí svěřence spolupracujeme s veterinární klinikou VetCentrum a s veterinární klinikou Vetlife.

Další subjekty, se kterými spolupracujeme, naleznete také zde.