Přispějte pomocí dms

Zasláním sms ve tvaru DMS HELPPES na číslo 87 777 přispějete naší organizaci na výcvik psů pro postižené klienty. Cena DMS je 30 Kč, Helppes dostane 28,50 Kč.

CHCI VĚDĚT VÍCE

Jak nám můžete pomoct?

Pomůžete nám pomáhat? Chcete se stát mamkou, taťkou, kamarádem asistenčního psa?

CHCI VĚDĚT VÍCE

Jak získat psího pomocníka?

Rozhodli jste se pro pořízení asistenčního, vodícího, signálního či terapeutického psa? Jak na to? První krok musíte udělat Vy, abychom se o Vašem přání dozvěděli.

CHCI VĚDĚT VÍCE

Klub speciálního výcviku ČKS

Klub speciálního výcviku ČKS 943 Helppes z.s. je samostatným subjektem, který sdružuje příznivce a držitele psích pomocníků.

KSV je členem Českého kynologického svazu (ČKS), který je odborným a nezávislým garantem úrovně přípravy, výcviku a přezkušování psích pomocníků a canisterapeutických psů.

Členem KSV se může stát každý držitel mezinárodně certifikovaného psího pomocníka, bez ohledu na to, ze kterého subjektu jeho pes pochází či příznivec psích pomocníků.

Pro klienty a majitele psích pomocníků Helppes – Centra výcviku psů pro postižené o.p.s. je členství nutné pro možnost složení Testů chování psů na veřejnosti.

Pro všechny držitele a zákonné zástupce mezinárodně certifikovaných psích pomocníků je členství v KSV bezplatné.

KSV hájí a prosazuje zájmy a potřeby svých členů – držitelů speciálně vycvičených psů pro potřeby osob se zdravotním postižením.

KSV ve spolupráci s o. p. s. Helppes jsou iniciátory legislativních změn postavení asistenčních psů v ČR i na mezinárodním poli a partnery zástupců státu v projednávání sporných otázek kolem asistenčních psů.

Cílem KSV je zabezpečovat, organizovat, provádět a řídit na území ČR odbornou kynologickou činnost – výcvik psů pro osoby se zdravotním postižením a v oblasti canisterapie, organizovat volnočasové a soutěžní aktivity svých členů a pro osoby se zdravotním postižením.

KSV aktivně spolupracuje s odborně zaměřenými národními a mezinárodními organizacemi, jako odbornými garanty při vytváření, řízení a zabezpečování úrovně výchovy, přípravy a výcviku psů pro osoby se zdravotním postižením.      

KSV vydává zkušební a soutěžní řády a další normativy, související se speciálním výcvikem psů pro osoby se zdravotním postižením a psy terapeutické (canisterapie). 

KSV zajišťuje školení a zkoušky rozhodčích, trenérů a pomocníků.

KSV má v průměru 80 až 150 členů, převážně osob se zdravotním postižením, kteří jsou držiteli  psích pomocníků.

2017

Zápis z výboru 4.2.2017

Zápis z výboru 10.6.2017

Zápis z výboru 30.9.2017

Zápis – Plénum ČKS 20.11.2017

2018

Zápis z výboru 14.1.2018