Přispějte pomocí dms

Zasláním sms ve tvaru DMS HELPPES na číslo 87 777 přispějete naší organizaci na výcvik psů pro postižené klienty. Cena DMS je 30 Kč, Helppes dostane 28,50 Kč.

CHCI VĚDĚT VÍCE

Jak nám můžete pomoct?

Pomůžete nám pomáhat? Chcete se stát mamkou, taťkou, kamarádem asistenčního psa?

CHCI VĚDĚT VÍCE

Jak získat psího pomocníka?

Rozhodli jste se pro pořízení asistenčního, vodícího, signálního či terapeutického psa? Jak na to? První krok musíte udělat Vy, abychom se o Vašem přání dozvěděli.

CHCI VĚDĚT VÍCE

Představení týmu Helppes

Člen týmu

Zuzana Daušová, dr.h.c. (CLCI/USA)

Ředitelka a vedoucí výcviku

Od roku 1982 instruktor výcviku psů českého kynologického svazu, rozhodčí Klubu speciálního výcviku psů, od roku 1993 praxe s osobami se zdravotním postižením.

Od roku 1990 do roku 1993 spolumajitelka Psí školy a strážní agentury Canex, od roku 1993 do roku 2003 majitelka Psí školy Freddie se specializací na psychologii psů, výcvik pozitivními metodami, společenskou výchovu psů, sportovní výcvik, výcvik pachových specialistů a vodících psů.

Pravidelná spolupráce, odborné poradenství a publikace v médiích.

držitelka Záslužné medaile MČ Praha 5

držitelka řádu Zlatého vavřínu

Žena regionu 2016

nositelka zlatého odznaku vzorného výcvikáře 1. stupně

Mezinárodní mistryně Rakouska (záchranných psů) a Slovenska (sportovní kynologie)

Vicemistryně záchranných psů, mnohonásobná účastnice mistrovských a mezinárodních soutěží

absolventka:

dvousemestrálního rekvalifikačního kurzu “Řízení neziskové organizace”

ICN Pfizer Academy, absolventka fundraisingu

kurzu “Vedení týmu v neziskové organizaci”

kurzu “Osobní spokojenost = profesní úspěšnost”

kurzu “Mediální trénink”

kurzu “Jak získat média na vaši stranu?”

kurzu “Prezentační dovednosti”

kurzu “Komunikační dovednosti – stres”

kurzu “Supervize – Co mě drží nad vodou?”

semináře “Nový občanský zákoník”

semináře „Masáže psů“ 

semináře “Neziskové organizace a nový občanský zákoník”

semináře “Strategické plánování”

kurzu 1. pomoci 

 

 

 

 

Člen týmu

Natálie Nováková

sekretariát, asistentka ředitelky

Kynologii se věnuje od roku 1977, účastnice Mistrovství republiky ve výkonu psů. S Helppes spolupracuje od jeho založení, rozhodčí výkonu KSV ČKS.

absolventka:
kurzu “Od nápadu k projektu”

kurzu “Základy komunikace a doprovodu zrakově postižených, praktický výcvik”

kurzu “Alternativní finanční možnosti aneb kde získat finanční podporu v době vysychání strukturálních fondů”

kurzu “Audit a příprava výročních zpráv neziskových organizací”

kurzu “Osobní spokojenost = profesní úspěšnost”

kurzu “Prezentační dovednosti”

kurzu “Komunikační dovednosti – stres”

kurzu “Novela zákona o sociálních službách”

semináře “Veřejná sbírka s novými pravidly”

semináře “Obecně prospěšná společnost – ústavy podle nového občanského zákoníku”

akreditovaného vzdělávacího programu “Základní aspekty dokumentace o poskytování soc. služeb, správa a její vedení”

akreditovaného semináře “Dokumentace v sociálních službách”

akreditovaného semináře ”Zákon o sociálních službách v aktuálním znění”

akreditovaného semináře “Supervize a pracovník v sociálních službách – úvod do problematiky”

kurzu 1. pomoci 

školení “Hranice ve vztahu s klientem a práce s limity klientů”

vzdělávací program “Zákon o sociální službě”

 

 

Člen týmu

Tatsiana Auramava

pracovnice v sociálních službách, trenérka psů

absolventka:

akreditovaného vzdělávacího programu “Úvod do zdravotního postižení klientů v soc. službách”

Člen týmu

Eva Orel

Pracovnice v sociálnícg službách, asistent výcviku asistenčních a vodících psů

Praxe:

Centrum pro výzkum chování psů, Praha

Výcvikové zařízení služební kynologie, Heřmanice

 

Člen týmu

Jaroslav Karas

Správa a technické zabezpečení areálu, bezpečnost práce

absolvent:

kurzu “Osobní spokojenost = profesní úspěšnost”

kurzu 1. pomoci 

školení Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 

 

Člen týmu

Katka Krejčí

péče o psy ve výcviku, péče o pomocná zvířata, úklid kotců, výběhů a přilehlých prostor
Člen týmu

Mgr. Radek Fuksa

pracovník v sociálních službách, trenér psů
Člen týmu

Kateřina Kadlecová

pracovnice v sociálních službách, vychovatelka štěňat

absolventka:
kurzu – vzdělávacího programu “Pracovník v sociální péči se zaměřením na seniory a osoby se zdravotním postižením”

akreditovaný vzdělávací program “Druhy zdravotního postižení I”

akreditovaný vzdělávací program “Druhy zdravotního postižení II”

akreditovaný vzdělávací program “Specifika komunikace s nevidomými a slabozrakými”

akreditovaný vzdělávací program “Sociální šetření”

kurzu “Specifika mentálního postižení a přístup k lidem s mentálním postižením”

kurzu “Specifika komunikace s nevidomými a slabozrakými”

kurzu “Etika v pomáhajících profesích – co mohu, smím a musím”

kurzu “Osobní spokojenost = profesní úspěšnost”

kurzu “Mediální trénink”

kurzu “Jak oslovovat firemní dárce”

kurzu 1. pomoci 

akreditovaného vzdělávacího programu “Úvod do problematiky epilepsie”

akreditovaného vzdělávacího programu “Úvod do psychologie handicapu”

akreditovaného vzdělávacího programu “specifika komunikace s klienty se zrakovým postižením”

akreditovaného vzdělávacího programu “Specifika komunikace s klienty se sluchovým postižením”

akreditovaného vzdělávacího programu “Specifika komunikace s klienty s tělesným postižením”

akreditovaného vzdělávacího programu “Specifika komunikace s hluchoslepými klienty”

semináře s akreditací „Masáže psů“ 

vzdělávací akce “Kritický přístup k alternativním metodám”

Člen týmu

Adéla Krausová

vedoucí PR, dobrovolná spolupracovnice, předsedkyně správní rady
Člen týmu

MgA. Petra Lekešová Krajčinovič

psychologické poradenství, mentální koučink, členka správní rady
Člen týmu

MUDr. Jitka Suchá

Odborná poradkyně, lékařka Psychiatrické léčebny Bohnice, znalkyně v oboru psychiatrie, předsedkyně dozorčí rady
Člen týmu

Martin Pivoňka

Správce IT, odborný poradce, dobrovolný spolupracovník, člen správní rady
Člen týmu

Marina Krettová

Členka dozorčí rady
Člen týmu

DUŠAN POSPÍCHAL

Koordinátor mezinárodní spolupráce, překladatel
Člen výboru Světové unie belgických ovčáků – FMBB
Člen komise IPO při Světové unii belgických ovčáků
Předseda Klubu chovatelů belgických ovčáků

Výcvikář CMC

Vedoucí výpravy na MS Belgických ovčáků v letech 2006 – 2010

Účastník výběrové soutěže na MR Belgických ovčáků

Vítěz poslušnosti a obran na MMR BO SK 2005 , vítěz obran na MR FCI z roku 2007

Téměř od počátku se podílí na činnosti nejúspěšnější chovatelské stanice Belgických ovčáků – de Alphaville Bohemia, která odchovala několik účastníků Mistrovských soutěží u nás i ve světě.  
Člen týmu

Jana Fajfrlíková

Sociální pracovnice
Člen týmu

Daniela Švarcová

Výchova štěňat a psů, pomocná trenérka
Člen týmu

Mgr. et Bc. Michaela Knížová

rozhodčí

Kynologii se věnuje od roku 1991, kdy si pořídila prvního vlastního německého ovčáka, se kterým se věnovala sportovnímu výcviku.

Vystudovala Policejní Akademii (využití kynologie u ozbrojených sil) a Andragogiku (zaměření na personální řízení – Vzdělávání psovodů u Policie ČR)

Pracovala jako psovod u Policie ČR (1994 – 2009), věnovala se služebnímu výcviku a zúčastňovala se akcí SKS TART

Několikanásobná účastnice MR SKS TART stopařů i obranářů. V roce 2001 Mistryně republiky SKS TART stopařů.

Účastnice MR Policejních psů

Držitelka stříbrného odznaku výcvikáře

Je majitelkou CHS “z Granátové zahrady” – chov Německých a Belgických ovčáků (1 vrh Českého strakatého psa)

Složeny zkoušky instruktor ČKS  a rozhodčí ČKS 2. třídy

Absolventka speciálního pátracího kurzu a figurantských kurzů

Člen týmu

Bc. Stanislav Beníšek

Odborná spolupráce v oblasti metodiky výcviku a welfare psů, tvorba know how a metodiky v oblasti výcviku signálních psů pro diabetiky, rozhodčí
Člen týmu

Antonín Valentin

Rozhodčí
Člen týmu

Zuzana Trankovská

Vedení a zpracování bulletinu Helppsík
Člen týmu

Allen Vidras

Tvorba webových stránek, dobrovolný spolupracovník
Člen týmu

Ing. Julia Zlejšia

Rozhodčí
Člen týmu

Jana Smidová

rozhodčí
Člen týmu

Jiřina Volšická

Rozhodčí, spolupráce zejména v oblasti canisterapie
Člen týmu

Luboš Jonáš

Rozhodčí
Člen týmu

Miroslav Melichar

Rozhodčí
Člen týmu

Milan Doktor

Rozhodčí, spolupráce zejména v oblasti canisterapie
Člen týmu

MVDr. Lukáš Duchek – VetCentrum

Veterinární péče o psy ve výchově a výcviku
Člen týmu

Realizační tým, odborná spolupráce a poradenství

MVDr. Barbara Lenská, Bára Hájková, Marina Krettová,  Jan Šimeček, Ladislav Kričfalušij, Mirek Konvalina, JUDr. Vladimíra Pajerová, JUDr. Šárka Foltýnová, Jaroslav Šmolík, Jiří Šiška a mnozí další