Přispějte pomocí dms

Zasláním sms ve tvaru DMS HELPPES na číslo 87 777 přispějete naší organizaci na výcvik psů pro postižené klienty. Cena DMS je 30 Kč, Helppes dostane 28,50 Kč.

CHCI VĚDĚT VÍCE

Jak nám můžete pomoct?

Pomůžete nám pomáhat? Chcete se stát mamkou, taťkou, kamarádem asistenčního psa?

CHCI VĚDĚT VÍCE

Jak získat psího pomocníka?

Rozhodli jste se pro pořízení asistenčního, vodícího, signálního či terapeutického psa? Jak na to? První krok musíte udělat Vy, abychom se o Vašem přání dozvěděli.

CHCI VĚDĚT VÍCE

Často kladené otázky a odpovědi

Co mám udělat pro to, abych mohl/a dostat asistenčního / vodícího / signálního psa?

Nejprve se musíme o Vašem přání dozvědět. Jak na to, se dozvíte zde.

Jak dlouho trvá výcvik psa?

Samotný výcvik psa trvá v průměru 6 až 9 měsíců, někdy i déle; záleží na náročnosti úkonů, které musí pes zvládat, vzhledem k závažnosti Vašeho postižení. Záleží také na učenlivosti psa, přičemž vůbec neplatí, že pes, který se učí pomaleji, bude ve svém životě horší, nežli pes, který chápe velmi rychle. Výcvik psa ale nelze uspěchat a dokud pes neprovádí spolehlivé výkony, není možné Vám ho předat k secvičování.

Jak dlouho budu na psa čekat?

Čekací doba na psa je v průměru mezi 8mi až 12ti měsíci. Vytipování toho ideálního psa právě pro Vás je celkem náročný úkol a je prvním předpokladem Vašeho budoucího úspěšného soužití se psem. 
Záleží samozřejmě také na Vašich požadavcích a potřebách i na náročnosti výcviku. Pokud požadujete např. zástupce méně obvyklých plemen či trváte na určité barvě psa, může vyhledání toho „nej“ jedince pro Vás trvat poměrně dlouho. Ve výběru vhodného psa, který se bude hodit svou povahou, temperamentem a pohlavím právě k Vám, se ovšem nevyplácí nic uspěchat.

Jaká plemena jsou nejvhodnější a v čem všem dokáží vycvičení psi pomáhat lidem s postižením?

Samozřejmě, pro tyto typy výcviku jsou plemena více vhodná, méně vhodná a zcela nevhodná. Nejvíce ale záleží na konkrétních jedincích. Můžeme např. potkat nemálo zlatých retrieverů, kteří pokousali i svého pána, labradorů, kteří jsou ostřílenými provokatéry a rváči se psy. Na druhou stranu není těžké potkat pitbulteriéry, kteří by člověka nekousli, ani kdyby jim ubližoval, či dobrmany, kteří se rvačkám s jinými psy vyhýbají obloukem.

Vhodnost plemen je popsána u jednotlivých typů výcviku, kde je také popsáno, v čem pes dokáže člověku s daným handicapem pomáhat – viz stránka Psí pomocníci pro

Ukázky práce psích pomocníků můžete dokonce i shlédnout, a to přímo na tomto webu, v sekci Galerie – „Video“.

Kolik stojí psí pomocník?

Cena psích pomocníků se pohybuje okolo 250.000,-Kč.

Co všechno je do ceny psa započítáno?

Do celkové ceny psa jsou započítány veškeré náklady spojené s jeho přípravou a výcvikem. Od pořízení štěněte či mladého psa, přes jeho výchovu, výživu, veterinární péči a zákroky, hygienu a péči o psa,  potravinové doplňky, pomůcky pro výcvik – vybavení a výstroj psa, odměny, hračky, cestovní náklady při výchově a výcviku psa, náklady spojené se zaškolením a návštěvami klienta, předáváním psa a secvičování klienta se psem a náklady na inspekční návštěvy. Dále jsou to náklady na zaměstnance a provozní náklady – energie, poštovné, telekomunikační poplatky, správa, opravy a údržba výcvikového areálu, členství v mezinárodních organizacích, účast na veletrzích, seminářích, konferencích u nás i v zahraničí a vzdělávání zaměstnanců v rámci zvyšování  kvality služeb, prezentační akce, vybavení areálu a zaměstnanců apod.

Je rozdíl v ceně psa vodícího, asistenčního a signálního?

Žádný zásadní rozdíl samozřejmě není, protože na kvalitu psů – jejich zdravotní stav a povahové vlastnosti jsou kladeny stejné nároky, bez ohledu na typ výcviku, doba výcviku a jeho náročnost je také vždy téměř shodná, také nároky na odbornost všech pracovníků jsou stejně vysoké.

Kolik Vám zaplatím za vodícího psa?

Nic, vodící pes je uznanou kompenzační pomůckou, která je hrazena ze státních prostředků za stejných podmínek, jako ostatní kompenzační pomůcky. Více se můžete dočíst zde.

Kolik Vám zaplatím za asistenčního nebo signálního psa?

Nic, shánění finančních prostředků na úhradu nákladů, spojených s přípravou a výcvikem asistenčních i signálních psů, provádí naše organizace.
Více se dozvíte na tomto odkazu

Mé postižení zasahuje i mou výslovnost. Co když nedokážu vyslovit jméno psa? Je možné ho přejmenovat? A co když nedokážu vyslovit ani povely, na které je pes naučený?

Toto je jeden z hlavních důvodů osobního setkání a pohovoru. Právě zde si upřesníme Vaše konkrétní potřeby, možnosti a schopnosti, i co se týká výslovnosti povelů a jména psa. V některých případech si výslovnost klienta i nahrajeme a trenéři pak používají při výcviku přesně tu povelovou techniku, kterou zvládnete i Vy. I jméno psa lze samozřejmě tomu uzpůsobit. Společně s Vámi najdeme takovou formu jména psa, která zůstává podobná jeho jménu původnímu, ale Vy budete schopni ji vyslovit.  Již několik psů, kteří prošli našim výcvikem, bylo právě z tohoto důvodu přejmenováno. Pes si na přizpůsobené a nové jméno dokáže zvyknout velmi rychle. Pokud nejste schopni použít pokaždé stejný povel či vydat dostatečně hlasitý povel např. při odvolání psa ze hry, je možné zvolit takové metody a pomůcky, abyste pak byli schopni ovládat psa i Vy – clicker, píšťalka, vibrační obojek, zatleskání apod.

Má nějaký vliv na kvalitu psa, kterého dostanu, to, zda je pes s průkazem původu nebo bez něj?

Samozřejmě nemá. To, že pes má průkaz původu, je pouze relativní zárukou toho, že se jedná o čistokrevného jedince; nic víc průkaz původu nezaručuje. Není zárukou ani vhodných povahových vlastností pro tyto typy výcviku, ani vyhovujícího a dobrého zdravotního stavu. Je úplně jedno, zda pes je s průkazem původu či bez něj, je nutné vždy posoudit vhodnost a odpovídající kvality každého jedince. Mnoho psů s průkazem původu je vyřazeno z chovu právě pro těžké, geneticky podmíněné vady, jako je tomu u dysplazie kyčelních či loketních kloubů, vrozených vad očí či z důvodu nevhodných povahových vlastností apod. Můžeme si uvést příklad na plemenech nejpoužívanějších pro tyto druhy výcviku – labradorských a zlatých retrieverech či dalších retrieverech. Jedná se o plemeno lovecké, u něhož je podmínkou pro zařazení do chovu složení alespoň základní zkoušky, tzv. ověření vlohových vlastností retrieverů, tedy vrozených vlastností pro lov. Na jedincích, kteří tuto podmínku nesplňují, nelze odchovávat štěňata s průkazem původu. Zde jsou ale právě pro nás, resp. pro Vás, vhodní pouze jedinci či potomci jedinců, kteří tuto základní podmínku pro chov – vrozené lovecké chování nesplňují. Vy nemůžete dostat psa, který má lovecké pudy, protože by se Vám pak mohlo snadno stát, že pes Vám uteče za zvěří a Vás nechá třeba uprostřed lesa. Samozřejmě při štvaní zvěře může psa třeba i srazit auto a Vy, např. pokud nevidíte, se pak jenom těžko z takovéto situace budete dostávat, může to mít pro Vás velmi vážné následky. A my Vám pochopitelně takového pejska předat nemůžeme a ani nechceme. Proto vybíráme v plemenech jedince, kteří projdou veškerým testováním. Právě absence loveckého pudu je součástí základních povahových testů.

Na vašich stránkách jsem četl, že psi skládají zkoušky před nezávislým rozhodčím. Kdo to je ten nezávislý rozhodčí a proč je to důležité?

Ano, všichni námi předávaní psi skládají před předáním zkoušku u nezávislého rozhodčího, stejně tak, jako je tomu v jiných odvětvích kynologie. Dokonce i ve všech oblastech zájmové kynologie musí být zachovávána nezávislost a nestrannost rozhodčích (rozhodčí nesmí posuzovat rodinné příslušníky, členy domácnosti, partnera, příbuzné), a to se jedná pouze o zájmové aktivity a zisk bodů, nikoli tedy o zdraví či život lidí s postižením či zisk finanční. Zejména u psů vodících, kteří jsou plně hrazeni ze státních prostředků subjektu, který psa vycvičil a předává, nemůže posuzovat závěrečnou zkoušku psa pracovník tohoto subjektu, který finančně přímo na úspěšnosti zkoušky participuje, to by se jednalo o zřejmý střet zájmů, nikoli o nezávislost při posuzování. Samozřejmě se to týká i psů asistenčních a signálních, kteří jsou hrazeni z jiných zdrojů. Rozhodčí musí být jmenován odborným nezávislým garantem výcviku psů – KSV – ČKS a může psy posuzovat až po proškolení potřeb a specifik lidí s postižením, úspěšném splnění zkoušek rozhodčího a předepsaného počtu hospitací zkušební komisí. Rozhodčímu je proplaceno posuzovné a cestovné dle tabulek ČKS pro příslušné období a tato náhrada je mu vyplacena bez ohledu na to, zda pes zkoušku složí či nesloží. Nezávislost rozhodčího je tedy dána jeho postavením vůči subjektu, kde posuzuje zkoušku a tím, že neparticipuje přímo ani nepřímo na úspěšnosti zkoušky.

Jsem vozíčkář a mám doma zlatého retrievera. Vycvičíte mi ho, aby se z něj stal asistenční pes?

Ano, pokud Váš pes či fenka je ve vhodném věku (maximálně do stáří 2,5 let) a úspěšně projde všemi povahovými a zdravotními testy, může být po kastraci do výcviku zařazen.

Máme doma už jednoho pejska a také želvu. Nevadí to a můžu si u Vás požádat o asistenčního psa?

Pokud tento pejsek není agresivní tak, že by napadal ostatní psy, i bez ohledu na jejich pohlaví, pak to určitě není žádná překážka pro podání žádosti. Vždy však doporučujeme pořízení psího pomocníka opačného pohlaví. Želvička nepředstavuje vůbec žádný problém. Mnoho našich klientů mělo před pořízením psího pomocníka doma již jednoho psa, ale např. i kočky, morčata, okrasné ptactvo apod., ale i hospodářská zvířata. Jedna z otázek v dotazníku se týká právě přítomnosti ostatních zvířat ve Vaší rodině, protože při přípravě psa potom již počítáme s tím, že Váš budoucí pomocník bude žít u Vás společně např. s papouškem, druhým psíkem, ale třeba možná i koněm a v průběhu výcviku je pak pes s konkrétními druhy zvířat detailně seznamován a je připravován na budoucí soužití s nimi.

Sousedi mají mnoho koček, které jsou divoké a troufnou si i na psa. Dočetl jsem se tady na Vašich stránkách, že psi od Vás nehoní zvěř. Může se stát, že když mi dáte vodícího psa, který nebude honit, ale kočky ho občas napadnou, že je začne honit?

Ano, samozřejmě, pokud budou psa kočky opakovaně provokovat či dokonce napadat, stát se to může. Ani plně vycvičený pes není robot, který by byl zcela netečný vůči všemu, co se mu přihodí, ani hlupák, který by se nechal od koček opakovaně napadat. Záleží na Vás a domluvě s Vašimi sousedy, jak dokážete společnými silami napadání a provokování psa ze strany koček zabránit. Kromě toho, že je v tomto případě reálné nebezpečí, že pes přestane být vůči kočkám nevšímavý, hrozí i nebezpečí poranění psa – škrábnutí od kočky do oka psa může skončit i oslepnutím psa a pokud jsou kočky divoké, hrozí pro psa po poškrábání od koček také nebezpečí infekce.

Můžu si určit jméno pejska? Chci aby se můj psí asistent jmenoval Brit.

Každý pes, který je přijat do výcviku, již své jméno má, je na něj zvyklý a slyší na něj. Proto, pokud není opravdu závažný důvod pro změnu jeho jména, jméno měnit nelze. Závažným důvodem je to, že jméno psa nejste schopen vyslovit. Pak se vybírá takové jméno, které je co nejvíce podobné jménu původnímu, na které je pes zvyklý, a na které slyší, ale které je klient schopen vyslovit.