Přispějte pomocí dms

Zasláním sms ve tvaru DMS HELPPES na číslo 87 777 přispějete naší organizaci na výcvik psů pro postižené klienty. Cena DMS je 30 Kč, Helppes dostane 28,50 Kč.

CHCI VĚDĚT VÍCE

Jak nám můžete pomoct?

Pomůžete nám pomáhat? Chcete se stát mamkou, taťkou, kamarádem asistenčního psa?

CHCI VĚDĚT VÍCE

Jak získat psího pomocníka?

Rozhodli jste se pro pořízení asistenčního, vodícího, signálního či terapeutického psa? Jak na to? První krok musíte udělat Vy, abychom se o Vašem přání dozvěděli.

CHCI VĚDĚT VÍCE

Přednosti našich psů – proč psího pomocníka z Helppes?

Protože Helppes je nejprestižnější profesionální organizací svého druhu v ČR.

Protože Helppes poskytuje komplexní služby – od teoretického a praktického zaškolení žadatele o psího pomocníka, přes odborné secvičení týmu klient – pes, po poskytování následných služeb – sociální služby, poradenský servis, pomoc při docvičení psa, provoz nonstop linky apod., po celou dobu života a činné služby psích pomocníků.

Protože Helppes je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb, pracuje dle Standardů kvality poskytování sociálních služeb v souladu s mezinárodními i českými Standardy a její pracovníci postupují dle Etického kodexu Helppes.

Protože Helppes je akreditovaným a plným členem mezinárodních organizací Assistance Dogs Europe a Assistance Dogs International a veškerá činnost probíhá v souladu s mezinárodními standardy a normami.

Protože Helppes se držitelem Značky spolehlivosti a značky Česká kvalita.

Protože Helppes je držitelem Certifikátu odborné organizace sídlící v USA, Delta Society.

Protože Helppes poskytuje sociální služby jejich uživatelům zdarma.

Protože v Helppes dbají na vysokou odbornou úroveň a vzdělávání všech pracovníků – trenérů psů a pracovníků v sociálních službách, managementu i dobrovolných spolupracovníků.

Protože v Helppes má uživatel služby (klient – žadatel o psa) možnost volby plemene a velikosti psa, dle svých potřeb a možností.

Protože v Helppes nepřipravují psy „do zásoby“, ale vybírají konkrétního psa pro žadatele přesně dle jeho potřeb, možností, schopností a požadavků.

Protože, jestliže jste osobou s postižením – majitelem pejska ve vhodném věku a Váš pes splní všechny podmínky pro zařazení do výcviku, v Helppes Vám ho vycvičí na míru dle Vašeho typu postižení.

Protože Helppes má „svou“ špičkovou smluvní veterinární kliniku.

Protože všichni psi projdou zdravotními a povahovými testy a jsou po celou dobu přípravy pod pravidelným dohledem veterinárních lékařů.

Protože všichni předávaní psi prochází interním vyšetřením a mají zkontrolované RTG vyšetřením kyčelní, loketní, ramenní, kolenní klouby a páteř, příp. vyšetření patel (u malých plemen), s posouzením oficiálního hodnotitele, jmenovaného  Komorou veterinárních lékařů.

Protože RTG snímky zůstávají založeny u veterinárního lékaře – hodnotitele po dobu minimálně 10ti let a uživatel služby (klient) má možnost kontroly a případného porovnání při RTG kontrole, kterou sám se svým psem absolvuje na kterékoli nezávislé veterinární klinice, kdykoli po předání psa.

Protože všichni předávaní psi mají vyšetření očního pozadí s vystaveným certifikátem od hodnotitele, jmenovaného Komorou veterinárních lékařů.

Protože všichni předávaní psi jsou nezaměnitelně označeni mikročipem.

Protože psi jsou trénovaní v podmínkách přizpůsobených domácímu prostředí a trenéři mají psy v době výcviku i ve svých bytech a psi tak získávají veškeré sociální návyky.

Protože všichni psi skládají zkoušky před nezávislým rozhodčím Českého kynologického svazu – Klubu speciálního výcviku, který prošel odbornými školeními nejen v oblasti speciálního výcviku psů, ale také v oblasti práce s osobami se zdravotním postižením.

Protože v Helppes poskytují následné sociální služby jako je např. praktická pomoc v začleňování uživatelů služeb (klientů) do různých společensky přínosných aktivit – zaměstnání, škola, volnočasové aktivity apod.

Protože v Helppes pořádají pro uživatele služeb (klienty) pravidelná setkávání, rekondičně-integrační pobyty, vzdělávací, sportovní, volnočasové i zábavné aktivity.

Protože v Helppes poskytují uživatelům služeb (klientům) péči o psí pomocníky v době jejich hospitalizace, lázeňských a ozdravných pobytů, kde nelze sebou mít psího pomocníka či zahraniční dovolené, na kterou není vhodné nebo nelze psa vzít s sebou (vysoké teploty ovzduší, příliš dlouhý let, destinace s nutnou karanténou) apod.

Protože závěrečná část výcviku je již ve spolupráci s uživatelem služby (klientem), čímž je pro psa i postiženého zajištěna nenásilná změna jejich života a úprava – „doladění“ psa přesně dle potřeb uživatele.

Protože předávání psa probíhá v dokonale známém prostředí uživatele služby (klienta) – v místě jeho bydliště pod dohledem trenéra, kde uživatel je schopen se plně soustředit na složitý proces sžívání s novým, chlupatým přírůstkem v rodině. Je zde ve výhodě uživatel, který je ve svém domácím prostředí a v nevýhodě je pes, který se ocitá v cizím prostředí, ale o to víc se soustředí na vytvoření dobrého vztahu ke svému novému majiteli a na práci. Proto je na tento nejdůležitější moment, od kterého se vyvíjí další, mnoholeté, společné soužití a fungování týmu – člověk – pes – kladen nejvyšší důraz a je veden tak, aby pro psa i uživatele byl co nejpřirozenější, nejpříjemnější a nejjednodušší.

Protože proces předávání psa je ukončen “Testem chování psa na veřejnosti” dle mezinárodních norem, který skládá sám uživatel služby (klient), příp. za pomoci zákonného zástupce a kterým se prokáže, že uživatel služby a pes jsou již sehraným týmem.

Protože u vodících psů dochází k jejich proplacení až po úspěšném složení Testu chování psa na veřejnosti.

Protože Helppes nedělá mezi osobami s postižením rozdíly a poskytuje své služby také majitelům psů, kteří mají svého psího pomocníka z jiného subjektu.

Protože Helppes podporuje české firmy a krmí psy ve výcviku špičkovým českým krmivem Brit.

Protože Helppes nepodporuje vysoce neekonomické vlastní odchovy a ani je ve vysoké míře nepraktikuje.

Protože v Helppes praktikují welfare i pro vyřazené psy.

Protože pracovníci Helppes jsou připraveni Vám a Vašemu pomocníku na čtyřech nohách poskytnout pomoc v případě ohrožení zdraví či života 24 hodin denně – SOS – NONSTOP LINKA.

Protože v Helppes Vás vždycky rádi uvidí.

Tak proč ne!