Přispějte pomocí dms

Zasláním sms ve tvaru DMS HELPPES na číslo 87 777 přispějete naší organizaci na výcvik psů pro postižené klienty. Cena DMS je 30 Kč, Helppes dostane 28,50 Kč.

CHCI VĚDĚT VÍCE

Jak nám můžete pomoct?

Pomůžete nám pomáhat? Chcete se stát mamkou, taťkou, kamarádem asistenčního psa?

CHCI VĚDĚT VÍCE

Jak získat psího pomocníka?

Rozhodli jste se pro pořízení asistenčního, vodícího, signálního či terapeutického psa? Jak na to? První krok musíte udělat Vy, abychom se o Vašem přání dozvěděli.

CHCI VĚDĚT VÍCE

Asistenční psi pro vozíčkáře a osoby s tělesným postižením, balanční psi

Asistenční pes je pro člověka s postižením především praktickým pomocníkem, velkou oporou při zajišťování sebeobsluhy, soběstačnosti a samostatnosti, je i partnerem do nepohody. Dokáže zčásti nahradit pomoc osobního asistenta či rodinného příslušníka.

Asistenční i asistenční balanční pes je připravován pro konkrétního žadatele, přesně dle jeho potřeb, možností, schopností a požadavků. Potřebné úkony, které se pes učí ve prospěch postiženého, jsou často propracovávány ve spolupráci s odbornými lékaři a fyzioterapeuty tak, aby postižený využíval naučených úkonů psa a zároveň, dle svých možností a schopností, rozvíjel svou jemnou i hrubou motoriku a verbální i neverbální komunikaci. Nejen u dětských klientů je prokázáno, že psí pomocník dokáže uspokojovat citové potřeby postižených, ovlivňovat oblast sociálně emoční, pomáhá rozvíjet sociální vztahy a adaptivní i sociální chování. Většina předaných asistenčních a asistenčních balančních psů jsou zároveň také psy canisterapeutickými – pomáhají při prohřívání spastických svalů, jak již výše zmíněno při rozvoji jemné a hrubé motoriky apod.

Asistenční pes dokáže postiženému pomáhat v běžných, ale pro některé tělesně postižené příliš náročných úkonech, jako je např.:

pomoc při otevírání a zavírání dveří či zásuvek, pomoc při svlékání a oblékání, rozsvěcení či zhasínání světel, pomoc při podávání nejrůznějších předmětů, spadlých na zem či přinášení a podávání různých předmětů – např. připraveného jídla či pití z lednice, léků ze zásuvky apod., vyhledání a přinesení zvonícího mobilu, pomoc při vstávání a přemisťování např. z vozíku do postele, pomoc při manipulaci s mechanickým vozíkem – přitažení vozíku, pomoc při zapadnutí vozíku do  sněhu nebo bahna, narovnání hlavy či vrácení spadlé ruky na joystick elektrického vozíku, pomoc při obracení ležící osoby (omezení vzniku a rozvoje dekubitů), upravení nohou i rukou, pomoc při přemístění nohou na stupačky vozíku, přikrytí či odkrytí deky na posteli, pomoc při nákupu – např. podávání věcí z regálů do košíčku či na vozík, odnášení a předávání zpráv – např. odnesení a předání lístečku s nákupem prodavačce, odnesení a podání peněženky k pokladně, odnesení sešitu učiteli ve škole, přivolání pomoci atd., atd. – zkrátka každý pes je vycvičen přesně dle potřeb konkrétního klienta – je to tzv. pes na míru.

Pes je schopen se naučit rozeznat různé předměty každodenní potřeby a např. na povel “Hledej, přines klíče”, dokáže klíče vyhledat a podat. Venku dokáže také najít a přinést ztracenou věc. Pro identifikaci předmětů, které handicapovaný nepotřebuje podávat a vyhledávat psem často, či není schopen název předmětu vyslovit (porucha řeči), slouží světelné, laserové ukazovátko. Červenou – laserovou “tečkou” ukáže handicapovaný na požadovaný předmět a laser pomůže psu v orientaci, jaký předmět zrovna potřebuje jeho pán  podat.

Pokud má postižený a jeho rodina omezené možnosti ve velikosti bydlení, je možné vybrat pro výcvik i jedince malého plemene (např. malý knírač, střední pudl ad.), ovšem zde je nutné respektovat schopnosti a možnosti psa malého plemene a není možné požadovat po něm úkony, které neodpovídají jeho fyzickým proporcím, jako je třeba přitažení těžkého vozíčku či přinesení tašky s nákupem nebo školní brašny, opora při vstávání či chůzi, podávání předmětů z výšek, kam pes nemůže dosáhnout nebo vyskočení by pro něj mohlo být nebezpečné (kluzký povrch), otevírání a zavírání těžkých dveří apod.

Asistenční balanční pes

Nejen vozíčkáři potřebují pomoc speciálně vycvičeného psa. Asistenční balanční pes pomáhá tělesně postiženým při podobných úkonech, jako asistenční pes vozíčkářům – pomoc při otevírání a zavírání dveří či zásuvek, pomoc při svlékání a oblékání, podávání nejrůznějších předmětů, přivolání pomoci, pomoc při nákupu atd., navíc dokáže být oporou při chůzi, být pomocníkem při potížích s rovnováhou, dokáže pomoc při vstávání, sedání, zdolávání schodů, nástupů do prostředků hromadné dopravy, dokáže okamžitě reagovat a podat hůl či berli, která vypadne postiženému z ruky apod. Jsou to také tzv. psi na míru, připravovaní přesně dle potřeb, schopností a možností postiženého.

Základem každého výcviku je výborné zvládnutí poslušnosti - zejména spolehlivá reakce na přivolání za všech možných okolností a výborná chůze a ovladatelnost u invalidního vozíku či vedle berlí, hole. Není možné, aby se pes při chůzi vedle invalidního vozíku, u berlí či při venčení pustil např. za zvěří, nebo aby byl venčen pouze na dlouhém, příp. vypouštěcím, tzv. flexi vodítku, protože není spolehlivě ovladatelný. Není ani v možnostech postiženého, ovládat trvale psa na dlouhém či vypouštěcím vodítku. Rovněž není myslitelné, aby pes byl, protože nemá spolehlivou ovladatelnost, týrán tím, že se nesmí volně proběhnout, načerpat energii při volném pohybu v přírodě či alespoň v parku, pohrát si a uvolnit se při hře s ostatními psy.

Protože většina lidí s tělesným postižením jsou lidé, kteří nemají se psy žádné zkušenosti a asistenční pes je pro ně především „pomůckou“, není možné předání psa, jehož vrozené silné lovecké pudy či agresivita byly potlačeny výcvikem, protože u člověka s handicapem se všechny tyto vrozené, nevhodné vlastnosti dříve či později stejně v plné míře objeví.

Zdravotní a povahové předpoklady:

Asistenční pes musí mít nejen výborný zdravotní stav (certifikované vyhodnocení RTG DKK a DLK, certifikované vyhodnocení vyšetření očního pozadí, interní vyšetření apod.), ale i vhodné povahové vlastnosti: nesmí být za žádných okolností agresivní, musí mít výborný vztah k lidem, musí být výborně ovladatelný, mít chuť k práci a dokázat se na práci také plně koncentrovat. V průběhu výcviku se musí naučit dobře chovat v nejrůznějších situacích a v různorodém prostředí – musí zachovat pevné nervy stejně dobře u veterináře, jako ve škole či parku plném dětí a psů, v zoologické zahradě či na vísce, plné domácích i hospodářských zvířat, v nákupním centru či v divadle nebo na rockovém koncertě.

Jaká jsou vhodná plemena pro tento druh výcviku?

Jsou to labradorský retriever a zlatý retriever pro svou výbornou a snadnou cvičitelnost a vrozenou chuť k přinášení a podávání – konec konců název retriever znamená v překladu přinašeč. U těchto plemen je nejdůležitější jejich počáteční výběr, protože se jedná o lovecké plemeno a je nutné vybírat pouze jedince s „atypickými“ vlastnostmi, kteří v sobě nemají vrozený silný lovecký pud. Dále se pro tento druh výcviku jeví jako vhodná plemena: border collie – velmi temperamentní plemeno s velikou chutí do práce, které může mít pouze aktivní a sportovně založený majitel, skotský ovčák (kolie) – plemeno, které začíná, zejm. ve světě, zažívat pomalý návrat mezi pracovní plemena, švýcarský bílý ovčák – plemeno klidné, neagresivní, pudl velký (královský) – plemeno lehce aristokratické, výborně učenlivé, velmi empatické, bezmezně milující svého pána, německý ovčák – ve světě i u nás pracovní pes číslo jedna, který ale potřebuje důsledného pána. Stejně jako u psů vodících, i zde lze využít některé jedince plemen belgických ovčáků – krátkosrsté malinoise či dlouhosrsté tervuereny – temperamentní aktivní psy, kteří musí mít stejně aktivní majitele Jako balanční psy lze využít jedince velkých plemen, kteří jsou vhodní pro svou výšku a pevnou stavbu kostry. Mezi těmito plemeny je vhodný např. novofundlandský pes pro svou klidnou, vyrovnanou povahu a chuť přinášet předměty. Z malých plemen se jeví nejvhodnější zástupci plemen malý knírač a střední pudl, pro svou výbornou učenlivost a chuť do přinášení, často i předmětů téměř stejné hmotnosti, jakou sami mají.

Ukázky práce asistenčních psů můžete shlédnout na našem webu, v sekci „Video“.

Za jak dlouhou dobu od podání žádosti můžete očekávat čtyřnohého pomocníka u Vás doma?

Záleží zejména na specifikách postižení a náročnosti výcviku pro konkrétního žadatele, výběru vhodného psa a rychlosti jeho učenlivosti. Po přijetí a zařazení žádosti o psího pomocníka je čekací lhůta cca 8 až 12 měsíců. Tato doba se zkracuje o závěrečnou část výcviku, kdy se již může žadatel se svým budoucím psím pomocníkem, dle vzdálenosti jeho bydliště, pravidelně setkávat a také se s ním již často začíná v této době pomalu secvičovat.

Financování asistenčních / asistenčních balančních psů:

Pouze lidé se zrakovým postižením dostávají na pořízení i výživu svých vodících psů příspěvek, protože vodící psi jsou uznáni jako „kompenzační pomůcka“. Všichni ostatní handicapovaní, bez ohledu na typ postižení a potřebnost, nedostanou  na pořízení psího pomocníka od státu příspěvek žádný. Od 1.1.2017 se přece jenom trochu situace pro možnosti financování nákladů spojených s výcvikem psů asistenčních trochu změnila, protože MPSV vypsalo dotační program. Dotace ale není, na rozdíl od profinancování kompenzačních pomůcek – psů vodících, nároková a také do ní nelze zařadit každého klienta. Proto i nadále velká část žadatelů o asistenční psy bude závislá na dárcích – někdy částečně, někdy plně.

Helppes poskytuje veškeré sociální služby uživatelům těchto služeb zdarma. V případě přidělení dotací a grantů ze státního, městského či obecního rozpočtu, jsou tyto sociální služby hrazeny z těchto zdrojů. Tyto zdroje ovšem nesmí být použity na profinancování přípravy a speciálního výcviku psů – od pořízení štěněte či mladého psa, přes jeho výchovu   a výcvik, péči o něj, veterinární náklady, cestovní náklady apod., až po předání psa.

Shánění finančních prostředků na úhradu nákladů, spojených s přípravou a výcvikem asistenčních a asistenčních balančních psů, provádí naše organizace a děje se tak  z několika zdrojů: sponzorské dary a dary, fundraisingový projekt, grantová řízení, dotační program MPSV, pořádání benefičních akcí, výtěžek veřejné sbírky a DMS, prodej reklamních předmětů, zapojování dobrovolných spolupracovníků apod.

Uživatelé služeb nehradí za předání psího pomocníka nic, pouze při zařazení vlastního psa do výcviku si jeho majitel přispívá na náklady na péči o psa, výživu psa a hradí si veterinární náklady.

Každý uživatel služby si po převzetí psího pomocníka hradí náklady, spojené s držením psa a péčí o psa – musí psu zajistit zejména kvalitní výživu a veterinární péči. Jako každý majitel psa, je i handicapovaný či jeho zákonný zástupce, plně zodpovědný za škody, způsobené psem. Proto doporučujeme mít uzavřené pojištění proti odpovědnosti za způsobené škody. Asistenčního psa lze také pojistit až do výše 100.000,- Kč v rámci pojištění domácnosti u pojišťovny Kooperativa. Pojištění veterinárních nákladů lze sjednat u České pojišťovny – pojištění „Miláček“. U obou pojišťoven Vám je Helppes schopen dohodnout schůzku s obchodními zástupci, kteří přijedou za Vámi domů. V případě krizových situací (těžký úraz psa apod.), Helppes pomáhá uživatelům služeb dle svých možností a situace jsou řešeny vždy individuálně.

Výživa psa po jeho předání postiženému - v případě zájmu, je Helppes schopen zajistit pro majitele asistenčních (balančních) psů špičková kvalitní krmiva za dostupnou, sponzorskou cenu.

Zapojení uživatelů služeb (klientů) v rámci propagace či pomoci při shánění finančních prostředků na úhradu nákladů, spojených s přípravou a speciálním výcvikem psích pomocníků:

Zapojení v tomto směru není povinností a ani neovlivní postup žádosti, ale jsme za něj rádi. Uživatel či jeho zákonný zástupce si podává žádost o příspěvek na kompenzační pomůcku – asistenčního psa u svého sociálního odboru, kde mu mohou, ale nemusí na psa přispět. Pokud uživatel služby či jeho zákonný zástupce dokáže oslovit firmy či jednotlivce ve svém okolí, kde ho dobře znají a vědí o jeho potřebnosti, je to většinou prospěšné. V této oblasti jsou schopni naši pracovníci poradit a pomoc. Ani zapojování uživatelů služeb do propagační činnosti a prezentačních aktivit Helppes není povinné. Někteří uživatelé se do propagačních aktivit ochotně zapojují, vždy dle svých možností a schopností, někteří přispívají do bulletinu Helppsík, někteří vytváří svým psím pomocníkům webové stránky apod. Každá z těchto aktivit je prospěšná všem dalším žadatelům o psí pomocníky, protože je zejména aktivitou osvětovou při poznávání života lidí s handicapy a také podpůrnou aktivitou ve shánění finančních prostředků pro žadatele – čekatele na psí pomocníky.

Základní povinnosti uživatelů služeb – majitelů asistenčních a asistenčních balančních psů:

Respektovat všechny životní potřeby psa, zabezpečovat hygienu, výživu a veterinární péči, absolvovat a úspěšně složit „Test chování psa na veřejnosti“, respektovat a dodržovat Zákon č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, mít psa na veřejnosti označeného příslušným postrojem a vždy označeného identifikační známkou, umožnit 1x až 2x ročně setkání se zástupci organizace, pravidelně zasílat „Zprávy o činnosti psa“ a zprávu o zdravotním a kondičním stavu psa, vystavenou ošetřujícím veterinářem, zúčastnit se veřejné promoce – slavnostního předání a certifikace psa – což je ovšem povinnost milá a velmi radostná / každý rodič se přece těší na promoci svého dítěte :) ) /