Přispějte pomocí dms

Zasláním sms ve tvaru DMS HELPPES na číslo 87 777 přispějete naší organizaci na výcvik psů pro postižené klienty. Cena DMS je 30 Kč, Helppes dostane 28,50 Kč.

CHCI VĚDĚT VÍCE

Jak nám můžete pomoct?

Pomůžete nám pomáhat? Chcete se stát mamkou, taťkou, kamarádem asistenčního psa?

CHCI VĚDĚT VÍCE

Jak získat psího pomocníka?

Rozhodli jste se pro pořízení asistenčního, vodícího, signálního či terapeutického psa? Jak na to? První krok musíte udělat Vy, abychom se o Vašem přání dozvěděli.

CHCI VĚDĚT VÍCE

Signální psi pro osoby trpící stavy ztráty vědomí či záchvatovými onemocněními

Není rozhodně nadsázkou, že speciálně vycvičený pes pro postiženého epilepsií či jiným druhem záchvatu (kardio, narkolepsie apod.), může svému pánovi zachránit i život.

Epilepsie, kardiozáchvaty, atak narkoleptického záchvatu a jiné záchvaty či stavy bezvědomí jsou velice zrádná onemocnění, nejsou vidět a často blížící se atak záchvatu přichází zcela nečekaně, v nevhodnou chvíli a na nevhodném místě. Veřejnost snadno zamění postiženého záchvatem, ležícího na chodníku, za opilého nebo zfetovaného člověka, což může mít pro postiženého i fatální následky. Je prokázáno, že pouhá přítomnost a navázání co nejužšího vztahu se psem je pro postiženého záchvatovým onemocněním ohromným přínosem a balzámem na jeho psychiku. To, že není na zrádnou nemoc sám a má u sebe speciálně vycvičeného psa, je pro nemocnou osobu zdrojem klidu a pocity vyvolávající zbytečný stres mizí. Už samotný takový vztah ke zvířeti dokáže pozitivně ovlivnit četnost i vážnost záchvatových stavů. Speciálně vycvičený pes dokáže v blízkosti bydliště, pracoviště, školy, či na místech s malým pohybem osob doběhnout pro pomoc, na místech neznámých či na frekvenci přivolat pomoc svým projevem a značením upozornit kolemjdoucí na svého pána a tím zajistit tolik potřebnou pomoc. Forem a příčin „záchvatových“ onemocnění je mnoho a je známo, že některé z nich dokáže pes rozpoznat i dopředu. To znamená, že v některých případech může pes svého majitele upozornit 5 – 20 i více minut předem na blížící se záchvat, a tím mu poskytnout čas, aby si vzal lék, který atak záchvatu či bezvědomí eliminuje nebo snižuje jeho závažnost, případně aby vyhledal bezpečné místo a nebo někoho upozornil, že potřebuje pomoc.

Pozor: značení záchvatů předem (mimo diabetu) psa nelze naučit, tato „vlastnost“ musí být psu vrozena a výcvikem ji lze pouze „zdokonalit“ a upřesnit. Bohužel, u nás nelze praktikovat výběr psů tak, jako je to běžné v USA, ale i v mnoha zemích Evropy, kdy jsou do projektu zapojována nápravná zařízení, kde jsou – za odměnu – vybíráni vězni s podobným typem záchvatů, jaké mají potřební žadatelé o signální psy. Pes je umístěn do cely spolu s postiženým vězněm a většinou jsou 24 hodin sledováni web kamerou. Pokud je pes k projevům onemocnění netečný, je vyměněn za psa jiného. Tímto způsobem dochází k výběru nejvhodnějších jedinců a zároveň u samotných vězňů, kteří jsou do projektu zapojeni, dochází ke zlepšení zdravotního stavu a zapojení do těchto projektů je pro ně zároveň velikou motivací a nenásilnou a často účinnou formou jejich nápravy.

V našich podmínkách se snažíme vybírat psy, kteří mají výborný, až závislý vztah k člověku a projevují jisté, zjistitelné formy empatie. To, zda pes bude značit záchvat či bezvědomí předem, závisí zejm. na tom, jak hluboký a vřelý vztah vznikne mezi člověkem s postižením a psem!

Systém, který už v některých zemích funguje a kterým je pes schopen sám přivolat svému pánovi v případě potřeby pomoc, bohužel v ČR zatím nefunguje. Jedná se o zařízení, kterým pes pomocí v bytě umístěného tlačítka spojí operátora. Operátor ověří telefonicky nutnost výjezdu a v případě, že handicapovaný neodpovídá, vyjíždí lékař na pomoc. Doufáme, že i u nás se handicapovaní dočkají služeb na takto vysoké úrovni.

Co ale funguje a čím dokáže přivolat potřebnou pomoc i pes, je umístění vypínače (stejného jako je vypínač na světlo) v dosahu psa a s umožněním volného přístupu psa kdykoli k tomuto vypínači a napojení vypínače na příbuzné, lékaře apod. Stejně tak může pes přivolat pomoc trvalým nastavením mobilního telefonu pro zmáčknutí libovolného tlačítka k dovolání se na pomoc.

Signální pes dokáže také přinést a podat léky, mobilní telefon, inzulínové pero, přinést přikrývku a zakrýt postiženého, zahřívat postiženého vlastním tělem, pokud se postižený dostane do bezvědomí a upadne obličejem směrem dolů, kdy hrozí zadušení, pes ho dokáže otočit. 

Signální pes je připravován pro konkrétního žadatele, přesně dle typu jeho onemocnění, jeho potřeb, možností, schopností a požadavků.

Jaká jsou vhodná plemena pro tento druh výcviku?

Pro tento typ výcviku jsou vhodná téměř všechna plemena psů, včetně kříženců. Záleží zde nejvíce na vrozené empatii psa, jeho citlivosti vůči jakýmkoli změnám v projevu člověka, výborném až závislém vztahu k lidem. Velikost psa závisí především na typu onemocnění a požadavcích na práci psa.

Základem každého výcviku je výborné zvládnutí poslušnosti - zejména spolehlivá reakce na přivolání za všech možných okolností. Není možné, aby se signální pes při volném pohybu pustil např. za zvěří, nebo aby byl venčen pouze na dlouhém, příp. vypouštěcím, tzv. flexi vodítku, protože není spolehlivě ovladatelný a nereaguje na přivolání. Už pouze to, že pes, který běží např. za zajícem se může blížit do viditelného nebezpečí – k frekventované silnici a strach postiženého o to, co se stane, může vyvolat prudké spuštění záchvatu. Rovněž není myslitelné, aby pes byl, protože nemá spolehlivou ovladatelnost, týrán tím, že se nesmí volně proběhnout, načerpat energii při volném pohybu v přírodě či alespoň v parku, pohrát si a uvolnit se při hře s ostatními psy.

Protože většina lidí se záchvatovým onemocněním jsou lidé, kteří nemají se psy žádné zkušenosti a signální pes je pro ně především „pomůckou“, není možné předání psa, jehož vrozené silné lovecké pudy či agresivita byly potlačeny výcvikem, protože u člověka s handicapem se všechny tyto vrozené, nevhodné vlastnosti dříve či později stejně v plné míře objeví.

Zdravotní a povahové předpoklady:

Signální pes musí mít nejen výborný zdravotní stav (certifikované vyhodnocení RTG DKK a DLK, certifikované vyhodnocení vyšetření očního pozadí, interní vyšetření apod.), ale i vhodné povahové vlastnosti: nesmí být za žádných okolností agresivní, musí mít výborný vztah k lidem, být empatický, musí být výborně ovladatelný, mít chuť k práci a dokázat se na práci také plně koncentrovat. V průběhu výcviku se musí naučit dobře chovat v nejrůznějších situacích a v různorodém prostředí – musí zachovat pevné nervy stejně dobře u veterináře, jako ve škole či parku plném dětí a psů, v zoologické zahradě či na vísce, plné domácích i hospodářských zvířat, v nákupním centru či v divadle nebo na rockovém koncertě.

Za jak dlouhou dobu od podání žádosti můžete očekávat čtyřnohého pomocníka u Vás doma?

Záleží zejména na specifikách postižení a náročnosti výcviku pro konkrétního žadatele, výběru vhodného psa a rychlosti jeho učenlivosti. Po přijetí a zařazení žádosti o psího pomocníka je čekací lhůta cca 8 až 12 měsíců. Tato doba se zkracuje o závěrečnou část výcviku, kdy se již může žadatel se svým budoucím psím pomocníkem, dle vzdálenosti jeho bydliště, pravidelně setkávat a také se s ním již často začíná v této době pomalu secvičovat.

Financování signálních psů:

Pouze lidem se zrakovým postižením jsou vodící psi hrazeni ze státních prostředků, protože vodící psi jsou uznáni jako „kompenzační pomůcka“. Všichni ostatní handicapovaní, bez ohledu na typ postižení, nemají na příspěvek na pořízení psího pomocníka nárok. Od 1.1.2017 se přece jenom trochu situace pro možnosti financování nákladů spojených s výcvikem psů asistenčních a signálních trochu změnila, protože MPSV vypsalo dotační program. Dotace ale není, na rozdíl od profinancování kompenzačních pomůcek – psů vodících, nároková a také do ní nelze zařadit každého klienta. Proto i nadále velká část žadatelů o psy asistenční a signální bude závislá na dárcích – někdy částečně, někdy plně.

Helppes poskytuje veškeré sociální služby uživatelům těchto služeb zdarma. V případě přidělení dotací a grantů ze státního, městského či obecního rozpočtu, jsou tyto sociální služby hrazeny z těchto zdrojů. Tyto zdroje ovšem nesmí být použity na profinancování přípravy a speciálního výcviku psů – od pořízení štěněte či mladého psa, přes jeho výchovu   a výcvik, péči o něj, veterinární náklady, cestovní náklady apod., až po předání psa.

Shánění finančních prostředků na úhradu nákladů, spojených s přípravou a výcvikem asistenčních a asistenčních balančních psů, provádí naše organizace a děje se tak  z několika zdrojů: sponzorské dary a dary, fundraisingový projekt, grantová řízení, dotační program MPSV, pořádání benefičních akcí, výtěžek veřejné sbírky a DMS, prodej reklamních předmětů, zapojování dobrovolných spolupracovníků apod.

Uživatelé služeb nehradí za předání psího pomocníka nic, hradí pouze cestovní náklady, spojené s první konzultační návštěvou a náklady spojené se svou teoretickou a praktickou přípravou, náklady, spojené se secvičováním, náklady na skládání Testu chování psa na veřejnosti a cestovní náklady, spojené s veřejnou promocí – slavnostním předáním psího pomocníka a převzetí certifikátu. Pouze při zařazení vlastního psa do výcviku si jeho majitel přispívá na náklady na péči o psa, výživu psa a hradí si veterinární náklady.

Každý uživatel služby si po převzetí psího pomocníka hradí náklady, spojené s držením psa a péčí o psa – musí psu zajistit zejména kvalitní výživu a veterinární péči. Jako každý majitel psa, je i člověk s postižením či jeho zákonný zástupce, plně zodpovědný za škody, způsobené psem. Proto doporučujeme mít uzavřené pojištění proti odpovědnosti za způsobené škody. Asistenčního signálního psa lze také pojistit až do výše 100.000,- Kč v rámci pojištění domácnosti u pojišťovny Kooperativa. Pojištění veterinárních nákladů lze sjednat u České pojišťovny – pojištění „Miláček“. U obou pojišťoven Vám je Helppes schopen dohodnout schůzku s obchodními zástupci, kteří přijedou za Vámi domů. V případě krizových situací (těžký úraz psa apod.), Helppes pomáhá uživatelům služeb dle svých možností a situace jsou řešeny vždy individuálně.

Výživa psa po jeho předání postiženému - v případě zájmu, je Helppes schopen zajistit pro majitele signálních psů špičková kvalitní krmiva za dostupnou, sponzorskou cenu.

Zapojení uživatelů služeb (klientů) v rámci propagace či pomoci při shánění finančních prostředků na úhradu nákladů, spojených s přípravou a speciálním výcvikem psích pomocníků:

Zapojení v tomto směru není povinností a ani neovlivní postup žádosti, ale jsme za něj rádi. Uživatel či jeho zákonný zástupce si podává žádost o příspěvek na kompenzační pomůcku – asistenčního signálního psa u svého sociálního odboru, kde mu mohou, ale nemusí na psa přispět. Pokud uživatel služby či jeho zákonný zástupce dokáže oslovit firmy či jednotlivce ve svém okolí, kde ho dobře znají a vědí o jeho potřebnosti, je to většinou prospěšné. V této oblasti jsou schopni naši pracovníci poradit a pomoc. Ani zapojování uživatelů služeb do propagační činnosti a prezentačních aktivit Helppes není povinné. Někteří uživatelé se do propagačních aktivit ochotně zapojují, vždy dle svých možností a schopností, někteří přispívají do bulletinu Helppsík, někteří vytváří svým psím pomocníkům webové stránky apod. Každá z těchto aktivit je prospěšná všem dalším žadatelům o psí pomocníky, protože je zejména aktivitou osvětovou při poznávání života lidí s handicapy a také podpůrnou aktivitou ve shánění finančních prostředků pro žadatele – čekatele na psí pomocníky.

Základní povinnosti uživatelů služeb – majitelů signálních psů:

Respektovat všechny životní potřeby psa, zabezpečovat hygienu, výživu a veterinární péči, absolvovat a úspěšně složit „Test chování psa na veřejnosti“, respektovat a dodržovat Zákon č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, mít psa na veřejnosti označeného příslušným postrojem a vždy označeného identifikační známkou, umožnit 1x až 2x ročně setkání se zástupci organizace, pravidelně zasílat „Zprávy o činnosti psa“ a zprávu o zdravotním a kondičním stavu psa, vystavenou ošetřujícím veterinářem, zúčastnit se veřejné promoce – slavnostního předání a certifikace psa – což je ovšem povinnost milá a velmi radostná / každý rodič se přece těší na promoci svého dítěte :) ) /