Přispějte pomocí dms

Zasláním sms ve tvaru DMS HELPPES na číslo 87 777 přispějete naší organizaci na výcvik psů pro postižené klienty. Cena DMS je 30 Kč, Helppes dostane 28,50 Kč.

CHCI VĚDĚT VÍCE

Jak nám můžete pomoct?

Pomůžete nám pomáhat? Chcete se stát mamkou, taťkou, kamarádem asistenčního psa?

CHCI VĚDĚT VÍCE

Jak získat psího pomocníka?

Rozhodli jste se pro pořízení asistenčního, vodícího, signálního či terapeutického psa? Jak na to? První krok musíte udělat Vy, abychom se o Vašem přání dozvěděli.

CHCI VĚDĚT VÍCE

Asistenční / terapeutičtí psi pro dětské klienty

Pro dětské klienty vždy vybíráme psy tak, aby vyhovovali konkrétním potřebám dítěte s ohledem na typ jeho postižení, možnosti, schopnosti a způsob jeho života i potřeby a možnosti celé rodiny. Vždy to musí být psi, kteří zcela bezmezně milují děti a tolerují jejich projevy.

U dětských klientů je vždy osobou, přebírající plnou odpovědnost za psa a odpovědnou za plnohodnotný život psa, zákonný zástupce dítěte a pečující osoby.

Dle věku, možností a schopností dítěte je nutné plné či částečné zapojení do práce se psem zákonných zástupců a pečujících osob.

Mnoho rodin, které přichází do Helppes, pokládá dotaz, zda můžeme pomoci jejich dítěti, které má zdravotní postižení, které je specifické a pro které se běžně asistenční či signální psi necvičí – např. Downův syndrom, ADHD, různé duševní poruchy, život ohrožující zdravotní onemocnění, jako je rakovina apod.

Zatímco některé děti, například děti, které mají diagnózu tělesného, zrakového či sluchového postižení, diabetes, epilepsii, autismus apod., či trpí kombinací těchto typů postižení, a tedy je jasné, jaký typ výcviku v přípravě pro jejich potřeby bude zvolen, u některých onemocnění musí být výcvik psa zcela specifický, ojedinělý a speciálně šitý na míru pro potřeby konkrétního dítěte a jeho rodiny.

Domníváte se, že vašemu dítěti může být prospěšný speciálně vycvičený pes?

Neváhejte se na nás obrátit. Chápeme potřeby vašich dětí a zaměřujeme se na jedinečné potřeby každého dítěte.

Než nás oslovíte, prosíme, věnujte chvilku také prostudování informací na těchto odkazech: “Často kladené otázky a odpovědi“, “Co mi pes přinese, co musím dát já jemu?“, “Přednosti našich psů” a “Jak získat psího pomocníka“.