Přispějte pomocí dms

Zasláním sms ve tvaru DMS HELPPES na číslo 87 777 přispějete naší organizaci na výcvik psů pro postižené klienty. Cena DMS je 30 Kč, Helppes dostane 28,50 Kč.

CHCI VĚDĚT VÍCE

Jak nám můžete pomoct?

Pomůžete nám pomáhat? Chcete se stát mamkou, taťkou, kamarádem asistenčního psa?

CHCI VĚDĚT VÍCE

Jak získat psího pomocníka?

Rozhodli jste se pro pořízení asistenčního, vodícího, signálního či terapeutického psa? Jak na to? První krok musíte udělat Vy, abychom se o Vašem přání dozvěděli.

CHCI VĚDĚT VÍCE

Psi se speciálním výcvikem pro osoby s kombinovanými handicapy

Mnoho žadatelů o psí pomocníky trpí kombinovanými handicapy, např. tělesnou a zrakovou vadou, tělesným postižením v kombinaci se záchvatovým onemocněním, sluchovou a zrakovou vadou, někteří dokonce tělesnou a zrakovou vadou v kombinaci se sluchovým postižením apod.

Pes, který je připravován pro člověka s kombinovaným handicapem, prochází také kombinovaným výcvikem a skládá příslušné zkoušky, přesně dle typu postižení svého budoucího majitele. Např. pes pro osobu se zrakovým a tělesným postižením, prochází dvojím výcvikem a skládá jak zkoušku vodícího psa, tak i zkoušku psa asistenčního, pes pro osobu s postižením sluchovým a záchvatovým, prochází také dvojím výcvikem a skládá zkoušky signálního psa pro neslyšící i signálního psa pro osoby se záchvatovým onemocněním atd., vždy dle kombinace i s přihlédnutím k převažujícímu typu postižení.

Také zde nadmíru platí, že psí pomocník je připravován a cvičen přesně na míru pro svého budoucího pána nebo paničku.

Informace o psích pomocnících a o tom, jak může pomoci pes právě při kompenzaci Vašeho kombinovaného handicapu, naleznete v jednotlivých sekcích, řazených dle typů příslušných handicapů: asistenční psi pro vozíčkáře a tělesně postižené – balanční psi  -  vodící psi pro osoby se zrakovým postižením  -  signální psi pro osoby se sluchovým postižením  -  signální psi pro osoby trpící záchvatovými stavy