Přispějte pomocí dms

Zasláním sms ve tvaru DMS HELPPES na číslo 87 777 přispějete naší organizaci na výcvik psů pro postižené klienty. Cena DMS je 30 Kč, Helppes dostane 28,50 Kč.

CHCI VĚDĚT VÍCE

Jak nám můžete pomoct?

Pomůžete nám pomáhat? Chcete se stát mamkou, taťkou, kamarádem asistenčního psa?

CHCI VĚDĚT VÍCE

Jak získat psího pomocníka?

Rozhodli jste se pro pořízení asistenčního, vodícího, signálního či terapeutického psa? Jak na to? První krok musíte udělat Vy, abychom se o Vašem přání dozvěděli.

CHCI VĚDĚT VÍCE

Signální psi pro osoby se sluchovým postižením

Jestliže jsou vodící psi pro nevidomé jejich očima, tak lze o signálních psech pro sluchově postižené říci, že jsou jejich ušima. Zdravý člověk ani nedomýšlí, jak je tento druh postižení  zrádný: nevidomého snadno poznáte podle bílé hůlky, tělesně postiženého podle vozíčku či berlí, ale sluchové postižení není na první pohled viditelné. Pomineme-li že označení znakem sluchově postiženého znamená pro člověka se sluchovým postižením určité stigma, i tak ale není vidět např. na silnici, nevidí ho řidič tramvaje, sanitky, nevnímají ho kolemjdoucí, cyklisté apod. Člověk s těžkou sluchovou vadou neví, že na něj někdo troubí, zvoní, klepe nebo volá. Většinou si veřejnost vůbec neuvědomí, že ten člověk nereaguje proto, protože má tento handicap. Často ne z důvodu, že by nechtěli pomoc, ale prostě proto, že o neslyšících se obecně málo hovoří, nejsou na první pohled rozeznatelní od „zdravých“ lidí a v neposlední řadě i proto, že v dnešní uspěchané době není čas a prostor věnovat větší pozornost okolí. Je ještě velká spousta věcí, které vnímáme sluchem. Zdravý člověk slyší, že mu doprala pračka, že mu dovařila varná konvice nebo že protéká záchod. Je-li v rodině sluchově postižené osoby malé dítě, neslyšící rodič nemůže tak dobře reagovat na potřeby dítěte, neslyší uprostřed noci jeho pláč a neví, že se v dětském pokoji děje něco neobvyklého. Zkusme si proto představit, že orientace ve světě ticha může mít svá úskalí a že tito lidé potřebují pomoci. Takovou pomocí může být i signální pes.

Speciálně vycvičený signální pes pro neslyšící dokáže svému pánovi či paničce “říci”, že na ně někdo volá, zvoní, přišla SMS či faxová zpráva, doprala pračka, přetéká voda v koupelně, pláče dítě, že někdo klepe na dveře nebo okno, dovařila varná konvice, vypnula se mikrovlnná trouba, jede či troubí auto, tramvaj apod. Signální pes také dokáže svému majiteli podat to, co mu upadne, protože neslyšící si často nevšimne, že mu něco spadlo.

Signální pes je připravován pro konkrétního žadatele, přesně dle jeho potřeb, možností, schopností, požadavků, schopností dávat povely – výslovnosti a artikulaci povelů, jeho aktivit a způsobu života. Je-li postižený hluchoněmý, pak pes svého pána poslouchá pouze za pomoci clickeru, vibračního obojku a posunkových povelů.

Jaká jsou vhodná plemena pro tento druh výcviku?

Pro tento typ výcviku jsou vhodná téměř všechna plemena psů , včetně kříženců. Záleží zde na vrozené vnímavosti psa a jeho citlivosti vůči nejrůznějším zvukům. Velikost psa závisí především na požadavcích a možnostech žadatele.

Základem každého výcviku je výborné zvládnutí poslušnosti - zejména spolehlivá reakce na přivolání za všech možných okolností. Signální pes pro osoby se sluchovým postižením má naučenou základní ovladatelnost zejm. na clicker, píšťalku, s pomocí vibračního obojku a na posunkové povely. Není možné, aby se signální pes při volném pohybu pustil např. za zvěří, nebo aby byl venčen pouze na dlouhém, příp. vypouštěcím, tzv.flexi vodítku, protože není spolehlivě ovladatelný a nereaguje na signál clickeru, píšťalky apod.. Rovněž není myslitelné, aby pes byl, protože nemá spolehlivou ovladatelnost, týrán tím, že se nesmí volně proběhnout, načerpat energii při volném pohybu v přírodě či alespoň v parku, pohrát si a uvolnit se při hře s ostatními psy.

Protože většina lidí se sluchovým postižením jsou lidé, kteří nemají se psy žádné zkušenosti a signální pes je pro ně především „pomůckou“, není možné předání psa, jehož vrozené silné lovecké pudy či agresivita byly potlačeny výcvikem, protože u člověka s handicapem se všechny tyto vrozené, nevhodné vlastnosti dříve či později stejně v plné míře objeví.

Zdravotní a povahové předpoklady:

Signální pes musí mít nejen výborný zdravotní stav (certifikované vyhodnocení RTG DKK a DLK, certifikované vyhodnocení vyšetření očního pozadí, interní vyšetření apod.), ale i vhodné povahové vlastnosti: nesmí být za žádných okolností agresivní, musí mít výborný vztah k lidem, být velmi vnímavý vůči zvukům, zvukovým projevům a signálům, musí být výborně ovladatelný, mít chuť k práci a dokázat se na práci také plně koncentrovat. V průběhu výcviku se musí naučit dobře chovat v nejrůznějších situacích a v různorodém prostředí – musí zachovat pevné nervy stejně dobře u veterináře, jako ve škole či parku plném dětí a psů, v zoologické zahradě či na vísce, plné domácích i hospodářských zvířat, v nákupním centru či v divadle nebo na rockovém koncertě.

Za jak dlouhou dobu od podání žádosti můžete očekávat čtyřnohého pomocníka u Vás doma?

Záleží zejména na specifikách postižení a náročnosti výcviku pro konkrétního žadatele, výběru vhodného psa a rychlosti jeho učenlivosti. Po přijetí a zařazení žádosti o psího pomocníka je čekací lhůta cca 8 až 12 měsíců. Tato doba se zkracuje o závěrečnou část výcviku, kdy se již může žadatel se svým budoucím psím pomocníkem, dle vzdálenosti jeho bydliště, pravidelně setkávat a také se s ním již často začíná v této době pomalu secvičovat.

Financování signálních psů:

Pouze lidem se zrakovým postižením jsou vodící psi hrazeni ze státních prostředků, protože vodící psi jsou uznáni jako „kompenzační pomůcka“. Všichni ostatní lidí s handicapem, bez ohledu na typ postižení, nemají na příspěvek na pořízení psího pomocníka nárok. Od 1.1.2017 se přece jenom trochu situace pro možnosti financování nákladů spojených s výcvikem psů asistenčních a signálních trochu změnila, protože MPSV vypsalo dotační program. Dotace ale není, na rozdíl od profinancování kompenzačních pomůcek – psů vodících, nároková a také do ní nelze zařadit každého klienta. Proto i nadále velká část žadatelů o psy asistenční a signální bude závislá na dárcích – někdy částečně, někdy plně.

Helppes poskytuje veškeré sociální služby uživatelům těchto služeb zdarma. V případě přidělení dotací a grantů ze státního, městského či obecního rozpočtu, jsou tyto sociální služby hrazeny z těchto zdrojů. Tyto zdroje ovšem nesmí být použity na profinancování přípravy a speciálního výcviku psů – od pořízení štěněte či mladého psa, přes jeho výchovu   a výcvik, péči o něj, veterinární náklady, cestovní náklady apod., až po předání psa.

Shánění finančních prostředků na úhradu nákladů, spojených s přípravou a výcvikem asistenčních a asistenčních balančních psů, provádí naše organizace a děje se tak  z několika zdrojů: sponzorské dary a dary, fundraisingový projekt, grantová řízení, dotační program MPSV, pořádání benefičních akcí, výtěžek veřejné sbírky a DMS, prodej reklamních předmětů, zapojování dobrovolných spolupracovníků apod.

Uživatelé služeb nehradí za předání psího pomocníka nic, hradí pouze cestovní náklady, spojené s první konzultační návštěvou a náklady spojené se svou teoretickou a praktickou přípravou, náklady, spojené se secvičováním, náklady na skládání Testu chování psa na veřejnosti a cestovní náklady, spojené s veřejnou promocí – slavnostním předáním psího pomocníka a převzetí certifikátu. Pouze při zařazení vlastního psa do výcviku si jeho majitel přispívá na náklady na péči o psa, výživu psa a hradí si veterinární náklady.

Každý uživatel služby si po převzetí psího pomocníka hradí náklady, spojené s držením psa a péčí o psa – musí psu zajistit zejména kvalitní výživu a veterinární péči. Jako každý majitel psa, je i sluchově postižený či jeho zákonný zástupce, plně zodpovědný za škody, způsobené psem. Proto doporučujeme mít uzavřené pojištění proti odpovědnosti za způsobené škody. Asistenčního signálního psa lze také pojistit až do výše 100.000,- Kč v rámci pojištění domácnosti u pojišťovny Kooperativa. Pojištění veterinárních nákladů lze sjednat u České pojišťovny – pojištění „Miláček“. U obou pojišťoven Vám je Helppes schopen dohodnout schůzku s obchodními zástupci, kteří přijedou za Vámi domů. V případě krizových situací (těžký úraz psa apod.), Helppes pomáhá uživatelům služeb dle svých možností a situace jsou řešeny vždy individuálně.

Výživa psa po jeho předání postiženému - v případě zájmu, je Helppes schopen zajistit pro majitele signálních psů špičková kvalitní krmiva za dostupnou, sponzorskou cenu.

Zapojení uživatelů služeb (klientů) v rámci propagace či pomoci při shánění finančních prostředků na úhradu nákladů, spojených s přípravou a speciálním výcvikem psích pomocníků:

Zapojení v tomto směru není povinností a ani neovlivní postup žádosti, ale jsme za něj rádi. Uživatel či jeho zákonný zástupce si podává žádost o příspěvek na kompenzační pomůcku – signálního psa u svého sociálního odboru, kde mu mohou, ale nemusí na psa přispět. Pokud uživatel služby či jeho zákonný zástupce dokáže oslovit firmy či jednotlivce ve svém okolí, kde ho dobře znají a vědí o jeho potřebnosti, je to většinou prospěšné. V této oblasti jsou schopni naši pracovníci poradit a pomoc. Ani zapojování uživatelů služeb do propagační činnosti a prezentačních aktivit Helppes není povinné. Někteří uživatelé se do propagačních aktivit ochotně zapojují, vždy dle svých možností a schopností, někteří přispívají do bulletinu Helppsík, někteří vytváří svým psím pomocníkům webové stránky apod. Každá z těchto aktivit je prospěšná všem dalším žadatelům o psí pomocníky, protože je zejména aktivitou osvětovou při poznávání života lidí s handicapy a také podpůrnou aktivitou ve shánění finančních prostředků pro žadatele – čekatele na psí pomocníky.

Základní povinnosti uživatelů služeb – majitelů signálních psů:

Respektovat všechny životní potřeby psa, zabezpečovat hygienu, výživu a veterinární péči, absolvovat a úspěšně složit „Test chování psa na veřejnosti“, respektovat a dodržovat Zákon č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, mít psa na veřejnosti označeného příslušným postrojem a vždy označeného identifikační známkou, umožnit 1x až 2x ročně setkání se zástupci organizace, pravidelně zasílat „Zprávy o činnosti psa“ a zprávu o zdravotním a kondičním stavu psa, vystavenou ošetřujícím veterinářem, zúčastnit se veřejné promoce – slavnostního předání a certifikace psa – což je ovšem povinnost milá a velmi radostná / každý rodič se přece těší na promoci svého dítěte :) ) /