Přispějte pomocí dms

Zasláním sms ve tvaru DMS HELPPES na číslo 87 777 přispějete naší organizaci na výcvik psů pro postižené klienty. Cena DMS je 30 Kč, Helppes dostane 28,50 Kč.

CHCI VĚDĚT VÍCE

Jak nám můžete pomoct?

Pomůžete nám pomáhat? Chcete se stát mamkou, taťkou, kamarádem asistenčního psa?

CHCI VĚDĚT VÍCE

Jak získat psího pomocníka?

Rozhodli jste se pro pořízení asistenčního, vodícího, signálního či terapeutického psa? Jak na to? První krok musíte udělat Vy, abychom se o Vašem přání dozvěděli.

CHCI VĚDĚT VÍCE

Vodící psi pro osoby se zrakovým postižením

Posláním a hlavní úlohou vodícího psa je provázet svého zrakově postiženého pána bezpečně všemi nástrahami jejich soužití a pomáhat mu v orientaci.

Vodící pes pro zrakově postižené – nevidomé, slabozraké a pro lidi se zbytky zraku je kompenzační pomůckou, kterou hradí příslušné úřady práce. Informace o příspěvcích na vodícího psa naleznete na tomto odkazu. Zde naleznete formulář žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku – vodícího psa.

Vodící pes je pro svého pána nejen každodenním průvodcem, ale především partnerem a kamarádem, připraveným pomáhat 24 hodin denně. Pomáhá mu při zvládání bezpečného pohybu v exteriérech i interiérech, provází ho stejně dobře po rušných ulicích velkoměsta, jako po cestách malých vesniček, po silnici, v parku, v prostředcích hromadné dopravy, ale je možno s ním vyjít i na túru do přírody či za kulturními zážitky.

Vodící pes je vlastně takový Jekyl a Hyde – na jednu stranu musí být poslušným a ovladatelným psem, který respektuje svého majitele, na druhou stranu je to právě pes, který mnohdy musí samostatně situaci řešit a rozhodnout. Pes musí být např. schopen zhodnotit situaci a v případě, že je pro nevidomého nebezpečná, nesmí uposlechnout povel a sám vyvede nevidomého na bezpečné místo (např., když uprostřed chodníku stojí auto, které nelze po chodníku obejít, nebo je na chodníku výkop, hrozí pád do kolejiště, v cestě je závora apod.).

Při našem výcviku je kladena vysoká náročnost na zvládnutí základních prvků poslušnosti – zejména na přivolání a ovladatelnost psa za všech možných okolností. Je nemyslitelné, aby vodící pes byl neovladatelný a např. při vedení zrakově postiženého vyrazil za kočkou, nebo při volném pohybu v přírodě hrozilo, že uteče za zvěří. Takovéto chování může mít pro psa i nevidomého až fatální následky. Také není možné, aby pes byl venčen pouze na dlouhém, příp. vypouštěcím, tzv. flexi vodítku, z důvodu, že ho není možné přivolat. Trvalé venčení psa na dlouhém či vypouštěcím vodítku, není pro člověka se zrakovým postižením vůbec možné, protože hrozí omotání psa kolem stromů či zamotání vodítka do křoví, podražení nohou kolemjdoucích apod. nebezpečné situace, které zrakově postižený člověk není schopen ovlivnit. Navíc, čím větší je délka vodítka, tím větší sílu pes má a stává se hůře ovladatelným. Rovněž je nemožné, aby pes byl, protože nemá spolehlivou ovladatelnost, týrán tím, že se nesmí volně proběhnout, načerpat energii při volném pohybu v přírodě či alespoň v parku, pohrát si a uvolnit se při hře s ostatními psy.

Protože většina lidí se zrakovým postižením jsou lidé, kteří nemají se psy žádné zkušenosti a vodící pes je pro ně především „pomůckou“, není možné předání psa, jehož vrozené silné lovecké pudy či agresivita byly potlačeny výcvikem, protože u zrakově postiženého se všechny tyto vrozené, nevhodné vlastnosti dříve či později stejně v plné míře objeví.

Zdravotní a povahové předpoklady:

Vodící pes musí mít nejen výborný zdravotní stav (certifikované vyhodnocení RTG DKK a DLK, certifikované vyhodnocení vyšetření očního pozadí, interní vyšetření apod.), ale i vhodné povahové vlastnosti: nesmí být za žádných okolností agresivní, musí mít výborný vztah k lidem, musí být výborně ovladatelný, mít chuť k práci, dokázat se plně koncentrovat, dokázat se rozhodovat. V průběhu výcviku se musí naučit dobře chovat v nejrůznějších situacích a v různorodém prostředí – musí zachovat pevné nervy stejně dobře u veterináře, jako v parku plném dětí a psů, v zoologické zahradě či při procházení kolem ohradníku s krávami, v nákupním centru či v divadle nebo na rockovém koncertě.

Jaká jsou vhodná plemena pro tento druh výcviku?

Jsou to především labradorský retriever a zlatý retriever pro svou výbornou a snadnou cvičitelnost. U těchto plemen je nejdůležitější jejich počáteční výběr, protože se jedná o lovecké plemeno a je nutné vybírat pouze jedince s „atypickými“ vlastnostmi, kteří v sobě nemají vrozený silný lovecký pud. Je možno rovněž vybrat z ovčáckých plemen – německý ovčák – ve světě i u nás pracovní pes číslo jedna, který ale potřebuje důsledného pána, belgický ovčák – krátkosrstý malinois či dlouhosrstý tervueren – temperamentní aktivní pes, který musí mít stejně aktivního majitele, švýcarský bílý ovčák – plemeno klidné, neagresivní, nebo pasteveckých plemen jako je moderní plemeno – border collie – velmi temperamentní plemeno s velikou chutí do práce, které může mít pouze aktivní a sportovně založený majitel. Dále se pro tento druh výcviku jeví jako velmi vhodná plemena: pudl velký (královský) – plemeno lehce aristokratické, výborně učenlivé, velmi empatické, bezmezně milující svého pána, skotský ovčák (kolie) – plemeno, které začíná, zejm. ve světě, zažívat pomalý návrat mezi pracovní plemena. Umíme uspokojit i velmi náročné zájemce a tak prošli naší výcvikovou školou i trošku méně obvyklá plemena jako finský špic, německý boxer, velký knírač, erdelteriér i bernardýn. Výběr vhodných psů pro výcvik záleží více než na plemenné příslušnosti, na vlastnostech konkrétních psích jedinců.

Ukázky práce vodících psů můžete shlédnout na našem webu, v sekci „Video“.

Za jak dlouhou dobu od podání žádosti můžete očekávat vodícího psa u Vás doma?

Záleží zejména na náročnosti výcviku pro konkrétního žadatele, výběru vhodného psa a rychlosti jeho učenlivosti. Po přijetí a zařazení žádosti o vodícího psa je čekací lhůta cca 8 až 12 měsíců. Tato doba se zkracuje o závěrečnou část výcviku, kdy se již může žadatel se svým budoucím vodícím psem, dle vzdálenosti jeho bydliště, pravidelně setkávat a také se s ním již často začíná v této době pomalu secvičovat.

Výživa psa po jeho předání zrakově postiženému – v případě zájmu, je Helppes schopen zajistit pro majitele vodících psů špičková kvalitní krmiva za dostupnou, sponzorskou cenu.

Základní povinnosti uživatelů služeb – majitelů vodících psů:

Každý majitel vodícího psa si po jeho převzetí hradí náklady, spojené s držením psa a péčí o psa – musí psu zajistit zejména kvalitní výživu a veterinární péči. Jako každý majitel psa, je i zrakově postižený, plně zodpovědný za škody, způsobené jeho psem. Proto doporučujeme mít uzavřené pojištění proti odpovědnosti za způsobené škody. Vodícího psa lze také pojistit až do výše 100.000,- Kč v rámci pojištění domácnosti u pojišťovny Kooperativa. Pojištění veterinárních nákladů lze sjednat u více pojišťoven, např. u České pojišťovny – pojištění „Miláček“. Helppes je pro Vás schopen dohodnout schůzku s obchodními zástupci některých pojišťoven, kteří přijedou za Vámi domů. V případě krizových situací (těžký úraz psa apod.), Helppes pomáhá zrakově postiženým dle svých možností a situace jsou řešeny vždy individuálně.

Dále je zrakově postižený uživatel služeb – majitel vodícího psa povinen respektovat všechny životní potřeby psa, zabezpečovat hygienu, výživu a veterinární péči, absolvovat a úspěšně složit „Test chování psa na veřejnosti“, respektovat a dodržovat Zákon č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, mít psa na veřejnosti označeného příslušným postrojem a vždy označeného identifikační známkou, umožnit 1x až 2x ročně setkání se zástupci organizace, pravidelně zasílat „Zprávy o činnosti psa“ a zprávu o zdravotním a kondičním stavu psa, vystavenou ošetřujícím veterinářem, zúčastnit se veřejné promoce – slavnostního předání a certifikace psa – což je ovšem povinnost milá a velmi radostná – každý rodič se přece těší na promoci svého dítěte :) )