Přispějte pomocí dms

Zasláním sms ve tvaru DMS HELPPES na číslo 87 777 přispějete naší organizaci na výcvik psů pro postižené klienty. Cena DMS je 30 Kč, Helppes dostane 28,50 Kč.

CHCI VĚDĚT VÍCE

Jak nám můžete pomoct?

Pomůžete nám pomáhat? Chcete se stát mamkou, taťkou, kamarádem asistenčního psa?

CHCI VĚDĚT VÍCE

Jak získat psího pomocníka?

Rozhodli jste se pro pořízení asistenčního, vodícího, signálního či terapeutického psa? Jak na to? První krok musíte udělat Vy, abychom se o Vašem přání dozvěděli.

CHCI VĚDĚT VÍCE

Jak pomůžete vy

 

Za nejvyšším počtem předaných asistenčních psů v ČR nestojí pouze tým našich profesionálních odborníků i dobrovolníků, ale také řada sponzorů a dárců.

Asistenční, balanční, signální psi a psí pomocníci pro dětské klientym kteří jsou státem dotováni ve velmi omezené míře, jsou připravováni v projektu “Pomoc přichází na čtyřech tlapkách”.

I Vy můžete pomoci, nezapomeňte, že i malý finanční či nefinanční způsob pomoci, může znamenat pro člověka s postižením další krůček pro možnost získání psího pomocníka a tím získání větší soběstačnosti a samostatnosti.

Finanční způsob pomoci:

jednorázovým příspěvkem nebo trvalým příkazem určité částky z platu na účet číslo 175188017/0300

Naše organizace má, resp. musí mít, dle zákonných norem ČR, zřízen pro každý účel zvláštní bankovní účet. Pouze číslo 175188017/0300 je určené pro přímé příspěvky a sponzorské dary. Číslo účtu začínající čísly 268746…/0300 je zřízeno pouze pro účel výtěžku z veřejné sbíry – DMS, pokladničky, benefiční akce apod., číslo účtu začínající čísly 245457…/0300 je číslo pro zasílání příspěvků v rámci fundraisingového projektu s databází přispěvatelů. Všechny účty jsou součástí finančního auditu, kterým naše organizace každoročně prochází a jehož výsledek je vždy uveden v aktuální Výroční zprávě. Aby nemohlo dojít k záměně účelu zaslaných příspěvků, uvádíme zde celé pouze číslo účtu, které je určené pro zasílání přímých příspěvků. Ostatní čísla jsou uveřejněna pouze v tom znění, aby si např. příspěvatelé fundraisingového projektu mohli ověřit, že se skutečně jedná o číslo účtu, které patří naší neziskové organizaci. Děkujeme za pochopení.

Nákupem krmiva Brit pro Vašeho pejska přes internetový obchod. Firma Vafo Praha podporuje naší organizaci dlouhodobě a z Vaší objednávky přes e-shop věnuje částku 8% na přípravu a výcvik státem nedotovaných asistenčních a signálních psů

Více informací najdete na https://krmivo-brit.cz/cs/pomahame

grafika 2

Víte jak nás zdarma podpořit přes internet?

Věděli jste, že můžete Helppes zdarma podpořit při nakupování přes internet? Pokud alespoň občas nakupujete na internetu, stačí využít portál www.givt.cz!

Najdete na něm přes 1000 nejznámějších e-shopů – můžete si koupit třeba plavky, kolo, zmrzlinu nebo dokonce letní dovolenou a naše organizace vždy dostane příspěvek.

Příspěvky z nákupu zájezdů navíc patří mezi ty nejvyšší. Tak si na nás nejen při výběru dovolené vzpomeňte.

Jak na to?

1. Před nákupem půjdete na https://givt.cz/helppes-centrum-vycviku-psu-pro-postizene

2. Vyberete e-shop na kterém chcete nakoupit.

3. Nakoupíte, jak jste zvyklí.

To je celé. Nestojí Vás to ani korunu navíc a my dostaneme část peněz z ceny nákupu.

Nakupovat se dá i anonymně, takže pokud nechcete, nemusíte se nikam registrovat.

Řekněte o této možnosti také svým přátelům – ať mohou proměnit nákup v dobrý skutek i oni :-)

Díky, že na nás myslíte a pomáháte nám!

 

Nefinanční způsob pomoci:

 • šířením informací o neziskové organizaci Helppes a jejím projektu Pomoc přichází na čtyřech tlapkách, který se snaží o lepší integraci osob se zdravotním postižením, pomocí speciálně vycvičených psů
 • nabídkou dobrovolné spolupráce
 • pomoc při zajištění akcí, pomoc s překladatelskou činností, pomoc při speciálním výcviku psů při simulaci praktických situací, pomoc při manuálních pracích – údržba a drobné úpravy výcvikového areálu apod.
 • poskytnutím pracovní síly (např. den pomoci v neziskovém sektoru) apod.
 • poskytnutím prostoru na Vašich zábavných, sportovních, uměleckých, firemních a dalších akcích – pro propagaci a osvětovou činnost organizace Helppes
 • nabídkou spolupráce a participace na akcích Helppes
 • uspořádáním společných veřejných akcí
Pro nabídku dobrovolné spolupráce, prosíme, pište na e-mail: dobrovolnici@helppes.cz

Informace pro dárce:

Darované finanční prostředky směřují přímo k našim klientům.

Důležité:

 • Dostali jste od nás listovou zásilku a chcete si ověřit jaká data o Vás uchováváme? Pokud máte dopis před sebou použijte tuto aplikaci: PES_CZ_GDPR
 • Prohlášení o ochraně osobních údajů (GDPR)
 • hodnotu darů a finančních příspěvků ve prospěch našich projektů si můžete odečíst z daňového základu až do výše 10 procent u právnických osob a 15 procent u osob fyzických
 • návrh darovací smlouvy Vám zašleme
 • možnost zpětné vazby a kontroly Vašeho daru
 • zveřejnění dárců na našich webových stránkách, ve výročních zprávách, na bannerech apod.
 • při sponzoringu konkrétního klienta a psa: umístění loga Vaší firmy na jeho asistenčním postroji – dečce
 • pro generální partnery klientů a jejich psů možnost umístění banneru v našem areálu, který se nachází na jedné z hlavních pražských ulic
 • je prokázáno, že zapojení Vaší firmy do filantropie zvyšuje prodejnost Vašich výrobků či služeb a upevňuje a zlepšuje vztah a loajálnost Vašich pracovníků k firmě
 • upozorněte na tyto stránky své přátele, je totiž velmi důležité, aby se o problémech lidí s postižením – držitelů asistenčních psů mluvilo, protože naši klienti až příliš často naráží na problémy, které vychází z neznalosti problematiky
 • pomoci můžete také umístěním banneru s odkazem na naše stránky

Banner na Vaše stránky

Podpořte naši organizaci vložením banneru na Vaše stránky.
Napište nám a my Vám zašleme banner ve vhodném formátu pro Vaše stránky.

Helppes

 

Financování psích pomocníků:

Cena asistenčního /balančního/, signálního, terapeutického a vodícího psa je téměř stejná a v průměru vychází na cca 250.000,-Kč. Všichni psí pomocníci, bez ohledu na druh výcviku, musí splňovat stejná zdravotní i povahová kriteria. Doba a náročnost výcviku je také téměř stejná.

Ale pouze vodicí psi pro osoby se zrakovým postižením jsou plně hrazeni státem, protože jsou uznáni jako „kompenzační pomůcka“, a to až do výše 350.000,-Kč !!! Že se jedná o částku, kterou skutečné náklady na výchovu, výcvik a předání vodícího psa nemohou nikdy dosáhnout, stát vůbec nezajímá a je ochoten vodící psy přeplácet !!!

Helppes dlouhodobě usiluje o změny legislativy, které by docílily zrovnoprávnění všech osob s těžkým zdravotním postižením – majitelů psích pomocníků se zrakově postiženými majiteli psů vodicích

Díky tomuto úsilí se podařilo, že MPSV zadalo v roce 2008 Výzkumnému ústavu práce a sociálních věcí zpracování analýzy v oblasti problematiky asistenčních psů v ČR. Analýza byla velmi dobře zpracována, a tak první úspěšný krok k nastartování možnosti postavení žadatelů o asistenční, terapeutické a signální psy na úroveň žadatelů o psy vodící, již byl učiněn. MPSV utvořilo odbornou pracovní skupinu, která, bohužel, po roce a půl jednáních, kde došlo k rozhodnutí v bodě nejdůležitějším – jaké podmínky by musel žadatel pro přiznání příspěvku na pořízení asistenčního psa nárok, v momentě, kdy vyšel nový Zákon o soc. službách, prakticky přestala pracovat. Formálně nikdy nebyla tato pracovní skupina zrušena, ale prakticky se naposledy sešla a jednala v březnu 2011. Od 1.1.2017 se přece jenom trochu situace pro možnosti financování nákladů spojených s výcvikem psů asistenčních a signálních trochu změnila, protože MPSV vypsalo pro rok 2017 dotační program. Dotace ale není, na rozdíl od profinancování kompenzačních pomůcek – psů vodících, nároková a také do ní nelze zařadit každého klienta. Proto i nadále velká část žadatelů o psy asistenční a signální zůstává závislá na dárcích – někdy částečně, někdy plně. 

I Vy se můžete přidat k těm, kteří nám pomáhají pomáhat.

Věřte, že i drobná pomoc může pro někoho znamenat pomoc významnou.


Všem, kteří již pomohli nebo se rozhodnou pomoci – DĚKUJEME ♥