Přispějte pomocí dms

Zasláním sms ve tvaru DMS HELPPES na číslo 87 777 přispějete naší organizaci na výcvik psů pro postižené klienty. Cena DMS je 30 Kč, Helppes dostane 28,50 Kč.

CHCI VĚDĚT VÍCE

Jak nám můžete pomoct?

Pomůžete nám pomáhat? Chcete se stát mamkou, taťkou, kamarádem asistenčního psa?

CHCI VĚDĚT VÍCE

Jak získat psího pomocníka?

Rozhodli jste se pro pořízení asistenčního, vodícího, signálního či terapeutického psa? Jak na to? První krok musíte udělat Vy, abychom se o Vašem přání dozvěděli.

CHCI VĚDĚT VÍCE

Jak pomůžete vy

 

Za nejvyšším počtem předaných asistenčních psů v ČR nestojí pouze tým našich profesionálních odborníků i dobrovolníků, ale také řada sponzorů a dárců.

Asistenční, balanční, signální psi a psí pomocníci pro dětské klientym kteří jsou státem dotováni ve velmi omezené míře, jsou připravováni v projektu “Pomoc přichází na čtyřech tlapkách”.

I Vy můžete pomoci, nezapomeňte, že i malý finanční či nefinanční způsob pomoci, může znamenat pro člověka s postižením další krůček pro možnost získání psího pomocníka a tím získání větší soběstačnosti a samostatnosti.

Finanční způsob pomoci:

jednorázovým příspěvkem nebo trvalým příkazem určité částky z platu na účet číslo 175188017/0300

Naše organizace má, resp. musí mít, dle zákonných norem ČR, zřízen pro každý účel zvláštní účet, celkem 3 účty. Pouze číslo 175188017/0300 je určené pro přímé příspěvky a sponzorské dary. Č. účtu, začínající čísly 268746…/0300 je zřízeno pouze pro účel výtěžku z veřejné sbíry – DMS, pokladničky, benefiční akce apod., č. účtu, začínající čísly 245457…/0300 je číslo pro zasílání příspěvků v rámci fundraisingového projektu s databází přispěvatelú. Všechny 3 účty jsou součástí finančního auditu, kterým naše organizace každoročně prochází a jehož výsledek je vždy uveden v naší Výroční zprávě, která je veřejnosti přístupná na těchto stránkách v sekci “O nás”. Aby nemohlo dojít k záměně účelu zaslaných příspěvků, uvádíme zde celé pouze č. účtu, které je určené pro zasílání přímých příspěvků. Ostatní čísla jsou uveřejněna pouze v tom znění, aby si např. příspěvatelé fundraisingového projektu mohli ověřit, že se skutečně jedná o č. účtu, které patří naší neziskové organizaci. Děkujeme za pochopení.

 

 
Zasláním finančního daru pomocí PaySec (společný projekt Fóra dárců a ČSOB ve prospěch neziskového sektoru)
30,- Kč
50,- Kč
100,- Kč
250,- Kč
500,- Kč
1000,- Kč

 

Nákupem krmiva Brit pro Vašeho pejska přes internetový obchod. Firma Brit podporuje naší organizaci dlouhodobě a z Vaší objednávky přes internetový obchod věnuje částku 8% na přípravu a výcvik státem nedotovaných asistenčních a signálních psů

Více informací najdete na http://www.krmivo-brit.cz/podporte-s-nami-vycvik-asistencnich-psu

 

GIVT_slider

Víte, že můžete nákupem na svých oblíbených e-shopech podpořit naši organizaci? Nakupujte přes GIVT.cz třeba na zoot.cz, kasa.cz nebo damejidlo.cz a část z vaší útraty půjde na naši podporu. A co je nejlepší? Nezaplatíte ani korunu navíc!

Jak nakupovat? a Proč nakupovat?

 

logo 2-umístit na stránky

Uzavřením smlouvy – “Garantované spoření = péče o své děti a vnoučata”                                                                                                  … každá uzavřená smlouva = příspěvek banky na výcvik asistenčních psů.                                                                           

Více informací na http://ovb-consult.webnode.cz/garantovane-sporeni/       

 

 Nefinanční způsob pomoci:

 • šířením informací o neziskové organizaci Helppes a jejím projektu Pomoc přichází na čtyřech tlapkách, který se snaží o lepší integraci osob se zdravotním postižením, pomocí speciálně vycvičených psů nabídkou dobrovolné spolupráce
 • pomoc při zajištění akcí, pomoc s překladatelskou činností, pomoc při speciálním výcviku psů při simulaci praktických situací, pomoc
 • při manuálních pracích – údržba a drobné úpravy výcvikového areálu apod.
 • poskytnutím pracovní síly (např. den pomoci v neziskovém sektoru) apod.
 • poskytnutím prostoru na Vašich zábavných, sportovních, uměleckých, firemních a dalších akcích – pro propagaci a osvětovou činnost organizace Helppes
 • nabídkou spolupráce a participace na akcích Helppes
 • uspořádáním společných veřejných akcí
Pro nabídku dobrovolné spolupráce, prosíme, kontaktujte naši spolupracovnici, Veroniku Paldusovou – e-mail: dobrovolnici@helppes.cz
 

Informace pro dárce:

Darované finanční prostředky směřují přímo k našim klientům.

Speciálně vycvičení psi nejsou našim klientům zapůjčováni ani pronajímáni do užívání, ale stávají se jejich vlastnictvím stejně, jako je tomu ze zákona u psů vodících.

Důležité:

 • hodnotu darů a finančních příspěvků ve prospěch našich projektů si můžete odečíst z daní až do výše 10 procent u právnických osob a do výše 15 procent u osob fyzických
 • návrh darovací smlouvy Vám zašleme
 • možnost zpětné vazby a kontroly Vašeho daru
 • zveřejnění dárců na našich webových stránkách, ve výročních zprávách, na bannerech apod.
 • při sponzoringu konkrétního klienta a psa: umístění loga Vaší firmy na jeho asistenčním postroji – dečce
 • pro generální partnery klientů a jejich psů možnost umístění banneru v našem areálu, který se nachází na jedné z hlavních pražských ulic
 •  Je prokázáno, že zapojení Vaší firmy do filantropie zvyšuje prodejnost Vašich výrobků či služeb a upevňuje a zlepšuje vztah a loajálnost Vašich pracovníků k firmě.
 •  Upozorněte na tyto stránky své přátele, je totiž velmi důležité, aby se o problémech handicapovaných majitelů asistenčních psů mluvilo.
 • Naši klienti až příliš často naráží na problémy, které vychází z neznalosti problematiky.
 •  Pomoci můžete také umístěním banneru s odkazem na naše stránky.

 

Banner na Vaše stránky

Podpořte naši organizaci vložením banneru na Vaše stránky.
Napište nám a my Vám zašleme banner ve vhodném formátu pro Vaše stránky.

Helppes

 

Financování psích pomocníků:

Cena asistenčního /balančního/, signálního, terapeutického a vodícího psa je téměř stejná a v průměru vychází na 220.000,-Kč. Všichni psí pomocníci, bez ohledu na druh výcviku, musí splňovat stejná zdravotní i povahová kriteria. Doba a náročnost výcviku je také téměř stejná.

Ale pouze vodicí psi pro zrakově postižené jsou plně hrazeni státem, protože jsou uznáni jako „kompenzační pomůcka“, a to až do výše 350.000,-Kč !!! Že se jedná o částku, kterou skutečné náklady na výchovu, výcvik a předání vodícího psa nemohou nikdy dosáhnout, stát vůbec nezajímá a je ochoten vodící psy přeplácet !!!

Všichni ostatní handicapovaní, bez ohledu na typ a závažnost jejich postižení a potřeb, nedostanou na své psí pomocníky příspěvek žádný a jsou pro možnost získání svého psího pomocníka plně závislí na grantových řízeních, sponzorských darech, donátorech, veřejné sbírce, projektu Fóra dárců pro zasílání DMS apod.

Helppes dlouhodobě usiluje o změny legislativy, které by docílily zrovnoprávnění všech handicapovaných majitelů psích pomocníků se zrakově postiženými majiteli psů vodicích.

Díky tomuto úsilí se podařilo, že MPSV zadalo v roce 2008 Výzkumnému ústavu práce a sociálních věcí zpracování analýzy v oblasti problematiky asistenčních psů v ČR. Analýza byla velmi dobře zpracována, a tak první úspěšný krok k nastartování možnosti postavení žadatelů o asistenční, terapeutické a signální psy na úroveň žadatelů o psy vodící, již byl učiněn. MPSV utvořilo odbornou pracovní skupinu, která, bohužel, po roce a půl jednáních, kde došlo k rozhodnutí v bodě nejdůležitějším – jaké podmínky by musel žadatel pro přiznání příspěvku na pořízení asistenčního psa nárok, v momentě, kdy vyšel nový Zákon o soc. službách, prakticky přestala pracovat. Formálně nikdy nebyla tato pracovní skupina zrušena, ale prakticky se naposledy sešla a jednala v březnu 2011. Do doby, než budou mít žadatelé o asistenční /balanční/ terapeutické či signální psy dány stejné podmínky jako žadatelé o psy vodící, jsou tito lidé s postižením, při možnosti získání psího pomocníka, plně odkázáni na sponzory a dárce. A tato doba je, po praktickém ukončení všech jednání prac. skupiny MPSV, opět zcela v nedohlednu. Aktuální situace je taková, že na jedné straně dochází ze strany státu k nesmyslnému a prakticky nekontrolovanému přeplácení psů vodících a na straně druhé dochází k naprosté ignoraci potřeb osob s jiným, než zrakovým postižením při možnostech získání psích pomocníků.

I Vy se můžete přidat k těm, kteří nám pomáhají pomáhat.

Věřte, že i drobná pomoc může pro někoho znamenat pomoc významnou.


Všem, kteří již pomohli nebo se rozhodnou pomoci – DĚKUJEME ♥