AKTUALITY

12. – 14.12. Meeting CEN Assistance Dog & Guide Dog Teams Standards and Instructors Competences – Chorvatsko – Záhřeb

prosinec 6th, 2016

Mikulášská pro všechny hodné (i zlobivé) pejsky

listopad 9th, 2016

HLP-Mikulas-210x297.indd

Popis soutěží 2016 b

SUPER DEN 2016

srpen 11th, 2016

Slavnostní veřejné promoce psích studentů Helppsí akademie :-) ročníku 2015/2016

24. 9. 2016 od 11:00

Pozvánka - plakátek 2

Pro majitele pejsků, kteří si své miláčky vezmou s sebou – VEZMĚTE SI TAKÉ OČKOVACÍ PRŮKAZ S PLATNÝM OČKOVÁNÍM :)

Představujeme vám letošní studenty :)

Super den 2016 probíhá pod záštitou MPSV, starosty MČ Praha 5 MUDr. Radka Klímy a radního MČ Praha 5 JUDr. Petra Lachnita

Švestka pro Helppes

květen 21st, 2016

Chcete získat jeden z darovacích certifikátů a ještě vidět legendární hru Járy Cimrmana – Švestka? 
Stačí navštívit Žižkovské divadlo Járy Cimrmana a koupit si vstupenku na hru v termínu 31. 5. 2016. Můžete přispět částkou 600 nebo 400 Kč na výcvik psích pomocníků pro naše klienty. Děkujeme!

Certifikat

Mistrovství ČR ve výkonu asistenčních psů a Mistrovství ČR ve výkonu vodících psů – 4. 6. 2016

květen 9th, 2016

 

Pozvánka na MČR AP + VP 2016

Přihláška pro vodící psy

Přihláška pro asistenční psy

Mezinárodní konference ADI / ADEu / AAII – 14. – 17.5.2016

leden 23rd, 2016

Ve dnech 15. až 17. května se bude v Praze konat Mezinárodní konference Assistance Dogs InternationalAssistance Dogs Europe , spojená s Konferencí Animal Assisted Intervention International (14. – 15.5.). Tyto konference se konají pravidelně a vždy se střídají hostitelské organizace z Ameriky a z Evropy. Helppes se dostalo té cti, být hostitelem těchto konferencí, které se konají poprvé v zemi tzv. bývalého východního bloku. Hlavní téma konference ADI / ADEu 2016: “Ať je náš hlas slyšet napříč světem” – zaměřeno na přístupová práva majitelů psích pomocníků na celém světě. Na konference se sjede přes 200 odborníků z celého světa a proběhne okolo 50 seminářů, workschopů a přednášek.

Konference se koná pod záštitou:

Mgr. Bohuslava Sobotky – Předsedy vlády ČR

Ing. Andreje Babiše – 1. místopředsedy vlády ČR a Ministra financí ČR

Ing. Mariana Jurečky – Ministra zemědělství ČR

MUDr. Svatopluka Němečka – ministra zdravotnictví ČR

Ministerstva práce a sociálních věcí

Magistrátu hlavního města Prahy

MUDr. Radka Klímy – starosty Městské části Prahy 5

Ondřeje Koláře – starosty Městské části Praha 6

Mgr. Anny Šabatové, Ph.D. – Veřejné ochránkyně práv

 

Poslání a představení organizace

Posláním naší organizace je integrace osob se zdravotním postižením do společnosti a kolektivu, jejich návrat do aktivního života, zařazení do vzdělávacího či pracovního procesu, rozšíření možností při sebeobsluze, získání větší soběstačnosti, nezávislosti, sebevědomí, svobody a bezpečí. To vše pomocí speciálně vycvičených psů v projektu Pomoc přichází na čtyřech tlapkách.


Kdo jsme?

Helppes, jako první organizace nejen v ČR, ale i ze zemí tzv. bývalého východního bloku, dokázal splnit podmínky nejvyšších mezinárodních standardů v poskytování služeb tohoto druhu a získal akreditaci pro plnohodnotné členství v mezinárodních organizacích, sdružujících poskytovatele těchto služeb – Assistance Dogs Europe a Assistance Dogs International.

Helppes je jediná profesionální nezisková organizace svého druhu v České republice, která je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb. Helppes pomáhá osobám s nejrůznějšími druhy handicapů na jejich cestě k integraci, soběstačnosti a samostatnosti prostřednictvím speciálně vycvičených psů. Helppes poskytuje zcela komplexní soubor souvisejících služeb – od zaškolení žadatele o speciálně vycvičeného psa, přes jeho výuku a proškolení, předání psa a secvičení se psem, až po následný servis po celou dobu aktivní služby psa. Helppes poskytuje všechny své služby pomocí profesionálního týmu nejen odborníků na výcvik psů, ale i pracovníků v sociálních službách s odborným vzděláním pro práci s osobami se zdravotním postižením. Služby jsou poskytovány na základě smlouvy o poskytování sociální služby dle Zákona o sociálních službách a Standardů poskytování sociálních služeb, které odpovídají jak standardům českým, tak standardům mezinárodním, a kladou ty nejvyšší nároky na všechny pracovníky, spolupracovníky i dobrovolníky.  Výcvik psů probíhá pod vedením Zuzany Daušové – dlouholeté držitelky zlatého odznaku Vzorného výcvikáře I. stupně, mezinárodní mistryně Rakouska a Slovenska ve výkonu psů, vítězky mnoha národních i mezinárodních „psích“ soutěží.

Helppes je držitelem Značky spolehlivosti. Účelem této značky je poskytnout potenciálním dárcům i široké veřejnosti informaci o tom, že organizace, která je držitelem této značky, řádně hospodaří se svěřenými prostředky, které transparentně a adekvátně využívá k naplňování svého deklarovaného poslání. Více informací o Značce spolehlivosti naleznete zde

Značka spolehlivosti-page-001

Helppes se podařilo  získat Cenu veřejnosti ve dvou ročnících soutěže “Neziskovka roku” (roky 2013 a 2014) a obdržet od Nadace rozvoje občanské společnosti, která soutěž pořádala, osvědčení pro „Zdravě řízenou NNO 2013“. “Tato osvědčení, které jsme v obou ročnících převzali, jsou pro nás velmi významná, protože i díky nim víme, že svou práci děláme na velmi vysoké úrovni, kterou ocenila nejen odborná porota, ale také veřejnost.”

Helppes, jako jediný v ČR, je držitelem Certifikátu světové organizace Delta Society.

Zakládací listinu o.p.s. Helppes naleznete na tomto odkazu

Helppes spolupracuje s Asociací veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) v rámci projektu „Cesta ke zvýšení věrohodnosti neziskových organizací: zavedení systému hodnocení spolehlivosti neziskových organizací v ČR“, který je finančně podpořený z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

esf_eu_oplzz_Červenápodpora_horizont_CMYK

 

Kdo je Helppes, můžete zjistit i v tomto krátkém filmečku, který byl natočen v rámci projektu Budu pomáhat paní Hankou Kosovou – MOC DĚKUJEME!!! 

Orgány o.p.s. Helppes:

Zakladatelé: 

 Zuzana Daušová, Veronika Paldusová

Statutární orgán – ředitelka: 

 Zuzana Daušová

Členové správní rady:   

 Adéla Krausová – předsedkyně správní rady
 MgA. Petra Lekešová Krajčinovič
 Martin Pivoňka

Členové dozorčí rady: 

 MUDr. Jitka Suchá – předsedkyně dozorčí rady
 Veronika Paldusová
 Marina Krettová